Ποιες αποφάσεις πήρε το Περιφερειακό Φυτώριο για την λειτουργία των σφαγείων της Ρόδου το Πάσχα

Αποφάσεις τόσο για την λειτουργία των σφαγείων της Ρόδου, όσο και για προληπτικά μέτρα για την διασπορά του κορωνοϊού, πήρε το διοικητικό συμβούλιο του Περιφερειακού Φυτωρίου.

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει τα εξής:

Στις 18/3/2020 και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Περιφερειακού Φυτωρίου Α.Ε. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε δια ζώσης αλλά με την διαδικασία δια της περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010 και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του Δ.Σ. λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19.

Εκ των δέκα (10) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις για τα τέσσερα (4 ) κατεπείγοντα θέματα:

Θέμα 1: Μέτρα προστασίας κατά του νέου κορωνοϊού covid-19.

Θέμα 2:Απόφαση για την έγκριση λειτουργίας της σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης Έμπωνας για τις αυξημένες ανάγκες σφαγών την περίοδο του Πάσχα 2020.

Θέμα 3: Απόφαση για την έγκριση πρόσληψης υπαλλήλων μετά από την έγκριση και κατάθεση αιτήσεων μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

Θέμα 4: Απόφαση για την σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του Περιφερειακού Φυτωρίου Α.Ε. και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Έμπωνας για την παροχή υπηρεσιών στη σφαγειοτεχνική εγκατάσταση Ρόδου με σκοπό την υποστήριξη της κτηνοτροφίας και των κτηνοτρόφων του νησιού μας.

Οι αποφάσεις που πάρθηκαν για τα παραπάνω θέματα ήταν:

Θέμα 1: Αποφασίστηκε να παρθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα κατά της διάδοσης του νέου κορωνοϊού Covid-19 σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και την ανάγκη περιορισμού της εξάπλωσής του» στις εγκαταστάσεις του Φυτωρίου-Θερμοκηπίου και στις εγκαταστάσεις του Σφαγείου όπου και θα πραγματοποιηθεί αντιμικροβιακός ψεκασμός την Παρασκευή 20/3/2020.

Θέμα 2: Αποφασίστηκε η λειτουργία της σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης της Δ.Κ. Έμπωνας για τις αυξημένες ανάγκες σφαγών την περίοδο του Πάσχα 2020.

Θέμα 3: Αποφασίστηκε η πρόσληψη τριών(3) εργατών- καθαριστών στην σφαγειοτεχνική εγκατάσταση Ρόδου με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ηλικίας «55 ετών και άνω» για τις αυξημένες ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία του σφαγείου.

Θέμα 4: Αποφασίστηκε η σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του Περιφερειακού Φυτωρίου Α.Ε. και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Έμπωνας για την παροχή υπηρεσιών στη σφαγειοτεχνική εγκατάσταση Ρόδου με σκοπό την υποστήριξη της κτηνοτροφίας και των κτηνοτρόφων του νησιού μας.

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19