Ηλεκτροκίνητα αυτοκινητάκια εντός της Μεσαιωνικής Πόλης

Ηλεκτροκίνητα αυτοκινητάκια θα δρομολογήσει εντός της Μεσαιωνικής Πόλης ο Δήμος της Ρόδου, μετά την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης  με τη ΔΕΣ «ΡΟΔΑ», η οποία θα έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση αυτού του συγκοινωνιακού έργου.

Το θέμα τέθηκε, εκτός ημερησίας διάταξης, στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου. Σημειώνεται ότι απόντες την ώρα της έγκρισης ήταν τα μέλη της «Λαϊκής Συσπείρωσης», ο επικεφαλής της κ. Τάκης Πότσος και ο κ. Κώστας Τσουρούτης, όπως και οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας κ.κ. Γιώργος Πόκκιας, Σάββας Διακοσταματίου και Αγαπητός Πάλλας.

Το σκεπτικό της απόφασης
Σύμφωνα με τα όσα εισηγήθηκαν οι αρμόδιοι από τη Δημοτική Αρχή, ο Δήμος Ρόδου και η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, οφείλουν να προστατεύουν το Μνημείο με διάφορες παρεμβάσεις. Από την πλευρά της, η ΔΕΣ «ΡΟΔΑ» βάσει της συγκοινωνιακής της αρμοδιότητας, με απόφαση της Διοίκησής της θα παράσχει συγκοινωνιακό έργο εντός της Μεσαιωνικής Πόλης.  Όπως αναφέρεται στην απόφαση: «Στοχεύοντας στην εν γένει προστασία και ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πόλης και ειδικότερα των Μνημείων, των πλακοστρώσεων, των χαλικοστρώσεων κ.α, η Δημοτική Αρχή και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης, κ. Στέφανος Δράκος, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΔΕΣ «ΡΟΔΑ» κ. Δημήτρη Τσίκκη, προωθούν την καθιέρωση της ηλεκτροκίνησης με την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου αποκλειστικά εντός του Μνημείου με στόχο την εξυπηρέτηση κατοίκων, δραστηριοποιούντων και επισκεπτών σε προκαθορισμένες διαδρομές,  ώρες και περιόδους».

Τονίζεται, ακόμη, ότι η ανάγκη σύναψης  προγραμματικής σύμβασης. μεταξύ Δήμου και «ΡΟΔΑ» για τις υπηρεσίες αυτές, «κρίνεται ως πρόδηλη, επιτακτική και επείγουσα, τόσο για την εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων εν γένει, αλλά και επισκεπτών, όσο και για την προστασία της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδο».
Ο σκοπός της π.σ. περιγράφεται ως εξής: α) Η εξυπηρέτηση κατοίκων, δραστηριοποιούντων, επισκεπτών, ΑμΕΑ, και ευπαθών ομάδων της Μεσαιωνικής Πόλης, β) η προστασία του Μνημείου και γ)  η αρτιότερη προβολή διεθνώς και παγκοσμίως της Ρόδου, μέσω της εκτέλεσης δωρεάν συγκοινωνιακού έργου με ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα οποία θα εκτελούν προκαθορισμένες διαδρομές εντός της Μεσαιωνικής Πόλης, τις οποίες δεν μπορούν να εκτελέσουν άλλα συγκοινωνιακά μέσα.

Ειδικότερα, η ΔΕΣ «ΡΟΔΑ»  θα συνδράμει ως αρμόδιος φορέας στην υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών για την εκτέλεση του περιγραφόμενου στη σύμβαση συγκοινωνιακού έργου εντός της Μεσαιωνικής Πόλης, από τις 15 Μαΐου έως και τις 15 Οκτωβρίου, με πόρους του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 250 χιλιάδες ευρώ. Σ’ αυτόν περιλαμβάνεται και η αγορά από τη «ΡΟΔΑ» πέντε ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τα οποία χρειάζονται 14 οδηγοί αφού θα κάνουν δύο βάρδιες και συμπεριλαμβάνονται και οι άδειές τους.
Ακόμη, θα συσταθεί Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του σχετικού άρθρου της προγραμματικής σύμβασης στην οποία θα μετέχουν ο κ. Δράκος (Πρόεδρος), ο κ. Τσίκκης και δύο υπηρεσιακοί.
Όσον αφορά το συγκοινωνιακό έργο που θα εκτελείται κατά το παραπάνω χρονικό βάσει του σχεδίου αναγκών είναι το εξής:

Διαδρομή (1)
Με αφετηρία την Πλατεία Σύμης και μέσω της Πλατείας Μουσείου ακολουθώντας την οδό Ιπποτών και την οδό Ορφέως με έξοδο από την Πύλη Ντ’ Αμπουάζ.

Διαδρομή (2)
Με αφετηρία την Πύλη Αγίου Αθανασίου και ακολουθώντας τις οδούς Ομήρου, Ιπποδάμου και Ορφέως με έξοδο από την Πύλη Ντ’ Αμπουάζ.

Διαδρομή (3)
Με αφετηρία την Πύλη Αγίου Αθανασίου και ακολουθώντας τις οδούς Ομήρου, Αγίου Φανουρίου, Σωκράτους, Πυθαγόρα, και πάλι από την οδό Ομήρου με έξοδο από την Πύλη Αγίου Αθανασίου.

Διαδρομή (4)
Με αφετηρία την Πύλη Ακαντιάς και ακολουθώντας τις οδούς Αρχ. Ευθύμιου   περντώντας από τις πλατείες Νικολάου, Ναυσικάς και με κατεύθυνση από την οδό Πυθαγόρα στην οδό Ομήρου με έξοδο στην Πύλη Αγίου Αθανασίου.

Διαδρομή (5)
Με αφετηρία την Πύλη Ακαντιάς και ακολουθώντας τις οδούς Κισθυνίου, περνώνταςαπό την Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα, την πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, την οδό Αριστοτέλους, την Πλατεία Ιπποκράτους, την οδό Ερμού, την Πλατεία Μουσείου με έξοδο στην Πλατεία Σύμης.

Υποχρεώσεις
Σημειώνεται ότι κύριος του έργου είναι η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων και φορέας υλοποίησης η ΡΟΔΑ.   Έτσι, ο Δήμος, δια της Διεύθυνσης,  θα έχει την εποπτεία και θα παρέχει στη «ΡΟΔΑ» τις μελέτες, την πληροφόρηση και ό,τι χρειάζεται για την υλοποίηση του έργου. Από την πλευρά της, η «ΡΟΔΑ» θα διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό, για το οποίο θα φέρει την ευθύνη ώστε να φορά ομοιόμορφες στολές, να κινείται βάσει των κανόνων κτλ.  
Επίσης, η Επιχείρηση θα είναι υπεύθυνη και για τη συντήρηση των αυτοκινήτων, την ασφάλισή τους κτλ.