Ακύρωση του θεματικού κύκλου για τη ρομποτική

Ο Θεματικός Κύκλος με θέμα «Ρομποτική: ένας Πρακτικός Κόσμος», που είχε προγραμματιστεί στην Αίθουσα Διδασκαλίας 1-2 στο κτίριο 7ης Μαρτίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου από 21-22 Φεβρουαρίου 2015, στο πλαίσιο του έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου» και συγκεκριμένα μέσω της Δράσης 4 «Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις Τοπικές Κοινωνίες», ακυρώνεται λόγω χαμηλής συμμετοχής συμμετεχόντων