Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των ΕΚΑΒ

Το Εργασιακό Σωματείο Ρόδου καταγγέλλει  το Υπουργείο Υγείας που αντί να φροντίζει να παρέχει τα μέσα που απαιτούνται στον πολίτη καταφεύγει σε τροπολογίες καταργώντας το συνταγματικό δικαίωμα στον πολίτη για άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στρώνοντας με αυτές  τον δρόμο στον ιδιώτη.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε τονίζει συγκεκριμένα:
«Στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας « Κοινωνική και Αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» προτείνεται τροπολογία  που αναφέρει.    

«Στο  ΕΚΑΒ παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με αεροπορικές ή άλλες εταιρείες μεταφορών για   μίσθωση μέσων,  ύστερα από έγκριση του υπουργού  υγείας στην περίπτωση που τα δικά του μέσα δεν επαρκούν  για την κάλυψη των αναγκών του».

Με την προτεινόμενη τροπολογία καταργείτε ο δημόσιος χαρακτήρας του ΕΚΑΒ και έχουμε την είσοδο των ιδιωτικών συμφερόντων στις εναέριες και επίγειες διακομιδές.
Το Σωματείο μας στηρίζει  τις κινητοποιήσεις  που έχει εξαγγείλει η Εκτελεστική  επιτροπή της Ομοσπονδίας μας.

Για το Δ.Σ.
ο πρόεδρος
Ρουσάκης Δημήτριος
ο γραμματέας
Λαπάκης Βασίλης