Ο όμιλος Atlantica συμμετείχε σε εκστρατεία αιμοδοσίας

Ακόμη μια κοινωνική δράση ανέπτυξε ο ΟΜΙΛΟΣ Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ATLANTICA HELLAS Α.Ε. Δημιούργησε  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ για όλους τους εργαζόμενους στην εταιρεία, με σκοπό την συνεισφορά σε αυτό το πολύτιμο κοινωνικό αγαθό.

Η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων είχε σαν αποτέλεσμα την ιδιαίτερα  μεγάλη συμμετοχή, στηρίζοντας τον Εθελοντισμό.

Στο πλαίσιο αυτό την  Τετάρτη 26/10/2016 πραγματοποιήθηκε ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ κατά την οποία συγκεντρώθηκαν αρκετές δεκάδες φιάλες αίματος.

Η αιμοδοσία έγινε σε χώρο του ξενοδοχείου HOLLIDAY VILLAGE σε συνεργασία με το Τμήμα ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»