Υπάλληλους αναζητεί ο ΕΟΠΥΥ Δωδεκανήσου

Από τον ΕΟΠΥΥ Δωδεκανήσου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Δεδομένου ότι η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ επιδιώκει να ικανοποιηθούν αιτήματα μεταφοράς - μετάταξης ή αποσπάσεων στον ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων που υπηρετούν στους φορείς των οποίων ο κλάδος ασθενείας εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ, παρακαλούμε όσους υπαλλήλους ενδιαφέρονται να μεταφερθούν - μεταταγούν ή αποσπαστούν στην ΠΕ.ΔΙ.ΕΟΠΥΥ Δωδεκανήσου, να υποβάλουν την αίτησή τους στον 3ο όροφο του κτιρίου της ΠΕ.ΔΙ.ΕΟΠΥΥ Δωδεκανήσου που βρίσκεται στην οδό Γεωργίου Παπανικολάου 8-10 Τ.Κ. 85100 Ρόδος στο γραφείο της κυράις Διακομιχάλη.

Για πληροφορίες καλείτε στα τηλέφωνα 2241043160, 2241043180, 2241043182, 2241043183