Σημαντική διάκριση για το Νοσοκομείο Ρόδου και τον Κώστα Κουτσόπουλο

Μια σημαντική επιστημονική διάκριση, κατάφερε να κερδίσει το νοσοκομείο της Ρόδου και ο χειρουργός κος Κώστας Κουτσόπουλος στο πλαίσιο του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής και διεθνούς Χειρουργικού Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη πριν από μερικές μέρες.

Πρόκειται για την εργασία με θέμα «Λαπαροσκοπική Χολ/μη 5.200 επεμβάσεις στη μονάδα λαπαροσκοπικής χειρουργικής του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου» ως το καλύτερο βραβείο προφορικής επιστημονικής ανακοίνωσης.

Σημειώνεται ότι στατιστικά και με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα του νησιού μας, το γεγονός αυτό του αριθμού των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο νοσοκομείο της Ρόδου, είναι εξαιρετικά σημαντικό από κάθε άποψη.