Οι νέοι εθελοντές αιμοδότες της Ρόδου το 1957

ΔΙΑΛΕΞΙΣ
Την Κυριακήν 17ην τρέχοντος και ώραν 11.45 π.μ. εις την αίθουσαν διαλέξεων της Ροδιακής Λέσχης θα ομιλήση ο κ. Βόνδας Ευστάθιος, Διευθυντής Νομαρχίας Δωδεκανήσου.
Θέμα Θεόδωρος Πτωχοπρόδρομος. Είσοδος ελευθέρα.
(Εκ του Δ. Συμβουλίου)

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών ο αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Αποστολίδης συνοδευόμενος υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη θα επισκεφθή την Ρόδον κατά την 23ην τρέχοντος προς εξέτασιν και προώθησιν των αφορώντων την Δωδεκάνησον ζητημάτων.

ΖΩΗΡΑ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝ. ΣΤΟΛΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΗ ΚΑΘ’ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟΝ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΘΑ ΕΛΘΗ ΤΟ “ΦΟΡΕΣΤΑΛ”
Την πρωΐαν της χθες κατέπλευσεν εις τα ροδιακά ύδατα το καταδρομικόν “Σάλεμ”, αρχηγίς του 6ου Αμερικανικού στόλου της Μεσογείου, του οποίου επιβαίνει ο Αρχηγός του στόλου Ναύαρχος Μπράουν.

Αμα τω κατάπλω του αμερικανικού καταδρομικού ανήλθεν επ’ αυτού ο Κ. Λιμενάρχης Ρόδου πλωτάρχης Γιάκος και εχαιρέτισε τον Αρχηγόν του Στόλου. Αργότερον, ο Ναύαρχος Μπράουν, συνοδευόμενος υπό του Κεντρικού Λιμενάρχου Ρόδου και του υπασπιστού του, επεσκέφθη την Α.Σ. τον Μητροπολίτην Ρόδου κ. Σπυρίδωνα, τον Νομάρχην κ. Ρεμπάκον, τον Δήμαρχον κ. Πετρίδην, και τον Ανώτερον Διοικητήν Χωροφυλακής Δωδεκανήσου κ. Ρωματζήν.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, τόσον το καταδρομικόν “Σάλεμ” όσον και τα προχθές καταπλεύσαντα αντιτορπιλλικά “Πούτναμ” και “Χένλεϋ” ως και το πετρελαιοφόρον “Τσικάουα”, θα παραμείνουν εις Ρόδον επί 5 ημέρας.
Χθες το εσπέρας, υπό του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου παρετέθη δείπνον προς τιμήν του Ναυάρχου Μπράουν.

Εξ άλλου, εγνώσθη ότι χθες την πρωΐαν, ο Ναύαρχος Μπράουν ανεκοίνωσε ότι, την 28ην τρέχοντος, θα καταπλεύση εις Ρόδον το αμερικανικόν αεροπλανοφόρον “Φόρεσταλ”, 60.000 τόννων του οποίου το πλήρωμα ανέρχεται εις 4.000 περίπου άνδρας.
Επίσης θα καταπλεύσουν κατά το από της σήμερον μέχρι του τέλους του μηνός, έτερα δύο αμερικανικά αντιτορπιλλικά.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ο υπουργός της Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης είχε χθες μακράν συνεργασίαν μετά του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως κ. Αποστολίδη, δια την προώθησιν ζητημάτων αφορώντων την ανάπτυξιν της γεωργίας εν Δωδεκανήσω.
Ο κ. Αποστολίδης εξεδήλωσεν όλως ιδιαίτερον ενδιαφέρον δια την περαιτέρω ενίσχυσιν του ζωτικού τούτου κλάδου της οικονομίας της νήσου μας.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Κατά σχετικήν ανακοίνωσιν, υπό του υπουργείου Δικαιοσύνης καταρτίζεται διάταγμα, δια του οποίου θα πληρωθή η θέσις γραμματέως του Ειρηνοδικείου της νήσου Καρπάθου.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΩΝ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Δια διαταγής του υπουργείου Εσωτερικών εκοινοποιήθη ενταύθα εγκύκλιος της Διεθνούς Τουριστικής Αστυνομίας, δια της οποίας γνωστοποιείται ότι οι Δήμοι και αι Κοινότητες υποχρεούνται να κατασκευάζουν αφοδευτήρια εις πολυσύχναστα μέρη, προς εξυπηρέτησιν του κοινού και ιδιαιτέρως των διερχομένων εκδρομέων, παραθεριστών και περιηγητών πάσης φύσεως.

ΕΝΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ ΑΙΜΟΔΟΤΑΙ
Κατά την λήξασαν εβδομάδα της Αιμοδοσίας ενεγράφησαν εις την Υπηρεσίαν Αιμοδοσίας του ΕΕΣ οι εξής εθελονταί αιμοδόται: Νικήτας Αντωνιάδης, Αναστάσιος Γιαρενάκης, Μάριος Κιτώφ, Βασίλειος Ανδρονίκου, Ανδρέας Κυπραίος, Νικόλαος Παπαφίγκου, Ελένη Μερκουρίου, Νικόλαος Μαγριπλής, Ιωάννης Μαχαιράκης, Ειρήνη Μακράκη και Εμμανουήλ Καμπούρης.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ-ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΙΑΚΗΝ ΛΕΣΧΗΝ
Αύριον Κυριακήν και ώραν 9.30 πρωινήν θα γίνουν τα εγκαίνια της εκθέσεως των έργων γλυπτικής και ζωγραφικής του γλύπτου κ. Μιχ. Τηλιακού και του ζωγράφου κ. Γ. Ζιδιανάκη, εις την αίθουσαν της Ροδιακής Λέσχης. Η είσοδος του κοινού εις την εν λόγω έκθεσιν θα είναι ελευθέρα.