Επίσκεψη της RICHeS στο Bergen Νορβηγίας  - Μνημείο UNESCO

Από τις 9 ως τις 15 Μαρτίου 2017, μία επιτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Rhodes International Culture & Heritage Society (RICHeS) επισκέφτηκε την πόλη Bergen στη Νορβηγία και είχε τη χαρά να συναντηθεί με ένα μεγάλο αριθμό εκπροσώπων από τοπικές και περιφερειακές αρχές, ιδρύματα και οργανισμούς.
 
Η επίσκεψη είχε το χαρακτήρα μελέτης (study trip) και αποσκοπούσε στο να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες βαθύτερες γνώσεις και εμπειρίες καθώς και να ενημερωθούν για πολιτικές, δράσεις και προκλήσεις που έχουν αξιοποιηθεί στην πόλη Bergen στους αλληλένδετους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και του πολιτιστικού τουρισμού.

Η πόλη Bergen επιλέχθηκε καθώς αποτελεί Πόλη Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO όπως και η Ρόδος. Σε συνέχεια της επίσκεψης, η επιτροπή θα συντάξει αναφορές και παρουσιάσεις που θα περιέχουν σύγκριση της κατάστασης που επικρατεί στη Ρόδο και στο Bergen, με προτάσεις για καλές πρακτικές και συστάσεις.

Η επίσκεψη μελέτης στο Bergen πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιο του προγράμματος «Είμαστε όλοι πολίτες». Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για την Ελλάδα από τις δωρήτριες χώρες Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία (ΕΕΑ Grants).

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και στην ενίσχυση της συνεισφοράς των ΜΚΟ στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της RICHeS επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του σε όσους και όσες συνέβαλαν στην οργάνωση της επίσκεψης μελέτης και στην επιτυχή ολοκλήρωσή της: το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για την Ελλάδα από τις δωρήτριες χώρες Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία (ΕΕΑ Grants EEA Grants Greece), το Bodossaki Foundation - Ίδρυμα Μποδοσάκη, το πρόγραμμα «Είμαστε όλοι πολίτες» We are all Citizens, το Συμβούλιο της Περιφέρειας Hordaland όπoυ υπάγεται η πόλη Bergen, το Δήμο του Bergen, το σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Fyllingsdalen High School, το Μουσείο Τέχνης KODE, το Ίδρυμα Bryggen για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, το σύνδεσμο Kulturvernforbundet για την προστασία του πολιτισμού και τη σύμπραξη μουσείων της πόλης Bymuseet.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε την κυρία Berte Fageras, εκπαιδευτικό και σύμβουλο του σχολείου Fyllingsdalen High School για το συντονισμό της επίσκεψης μελέτης και την κυρία Λη Μηναΐδη, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του Οργανισμού των Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO για τη συνεισφορά της με την πρόταση επίσκεψης στη Γραμματεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Bergen που διαχειρίζεται το μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς Bryggen.

Στη φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά κ. Erik Bruns (RICHeS), κα. Hannie Παλιού – Van Dijk (RICHeS), κα. Στέλλα Λαμπριανού (RICHeS), κ. Χρίστος Μαλιαράκης (RICHeS), κα. Johanne Gillow (Διευθύντρια της Γραμματείας Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Δήμο Bergen) και κα. Hege Agathe Bakke - Alisoy (Συντονίστρια Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Δήμο Bergen).

RICHeS
Rhodes International Culture & Heritage Society
M: rhodesriches@gmail.com
Fb Profile: www.facebook.com/riches.rhodes
Fb Group: www.facebook.com/groups/196742933697074
W: www.rhodesriches.org