Ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΕΤΑΔ καταθέτει ο Δήμος Ρόδου για τις παραλίες

Ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΕΤΑΔ θα καταθέσει ο Δήμος της Ρόδου, για προσωρινή ρύθμιση του θέματος των παραλιών που διαχειρίζεται για το 2017, όπως αποφασίστηκε σε σημερινή κατεπείγουσα έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Τα ασφαλιστικά μέτρα θα κατατεθούν από τον προϊστάμενο της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου κ. Θεόδωρο Παπαγεωργίου, τον οποίο εξουσιοδότησε η Οικονομική Επιτροπή, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και με αυτά θα ζητείται προσωρινά και μόνο για το 2017 να ανασταλεί από την ΕΤΑΔ κάθε διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού και συνάψης μισθολογικών συμβάσεων με διαγωνισμό ή απευθείας σε όμορες επιχειρήσεις ή σε άλλες που έχουν εγκατασταθεί αυθέρετα και προσωρινά να επιτραπεί στο Δήμο της Ρόδου να συνεχίσει να αξιοποιεί τις παραλίες όπως και τις προηγούμενες χρονιές.