Ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΕΤΑΔ θα καταθέσει ο δήμος Ρόδου για το θέμα των παραλιών

Την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΕΤΑΔ, ζητώντας την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των παραλιών που διαχειρίζεται, προσωρινά για φέτος, στο Δήμο της Ρόδου, αποφάσισε χθες, έπειτα από εντολή του Δημάρχου κ. Φώτη Χατζηδιάκου, η Οικονομική Επιτροπή Ρόδου, σε έκτακτη, κατεπείγουσα, συνεδρίασή της.

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε χθες ο Πρόεδρος της Οικονομικής, Αντιδήμαρχος, κ. Σάββας Διακοστοματίου, η Επιτροπή συγκλήθηκε εκτάκτως για τρία κατεπείγοντα θέματα και το  ένα αφορούσε την εξουσιοδότηση, κατ’ εντολή του Δημάρχου, στον προϊστάμενο της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, κ. Θόδωρα Παπαγεωργίου, να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα κατά του διαγωνισμού της ΕΤΑΔ.
Σήμερα, Παρασκευή 16 Ιουνίου, λήγει η προθεσμία για την κατάθεση προσφορών από τους ενδιαφερόμενους. Μόλις η ΕΤΑΔ πάρει τις προσφορές για τα υπόλοιπα εκτός του προτιμησιακού, οι θέσεις θα κατακυρωθούν σε όσους κατέθεσαν προσφορά και φυσικά έχουν βρεθεί εντάξει τα δικαιολογητικά τους. Αν, όμως, για τον ίδιο χώρο έχει κατατεθεί πέραν της μίας αίτησης, τότε θα διεξάγει διαγωνισμό και, μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν θα διεξαχθεί εδώ ή στην Αθήνα. Μάλιστα, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία.

Η απόφαση
Στο αιτιολογικό της έκτακτης σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής για το θέμα αυτό αναφέρεται ότι, όπως είναι γνωστό, κάθε χρόνο έτσι για το 2017, ο Δήμος Ρόδου, κατά το μεταξύ δικαίωμα προσδοκίας που έχει αποκτήσει, ανέμενε από την «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμος Εταιρεία (Ε.Τ.Α.Δ Α.Ε.») την πράξη παραχώρησης των ακτών που διαχειρίζεται, δηλαδή τη χρήση του αιγιαλού και παραλίας που περιβάλλει την πόλη της Ρόδου, καθώς και σε Αφάντου, Ιαλυσού, Αρχαγγέλου και Καλλιθέας, πιο συγκεκριμένα : ΑΚΤΗ ΝΟΡ – ΕΛΛΗ - ΡΟΔΩΝ, ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ - ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ - ΑΚΤΗ ΚΑΝΑΡΗ μήκους 1080 μ., τμήματος αιγιαλού 154.175 τ.μ. εντός των διοικητικών ορίων του πρώην Δήμου Αφάντου, τμήματος αιγιαλού 3.350 τ.μ., εντός των διοικητικών ορίων του πρώην Δήμου Ιαλυσού, τμήματος ακτών εύρους 80 μέτρων από την ακτογραμμή στην περιοχή Τσαμπίκα, τμήματος 57.140 τ.μ. εντός των διοικητικών ορίων του πρώην Δήμου Καλλιθέας (περιοχή Τραγανού). Σημειώνεται, επίσης, ότι ο Δήμος είχε ήδη προβεί σε εργασίες επισκευών, συντήρησης και προετοιμασίας των υποδομών, με άμεσο προγραμματισμό των διαδικασιών περαιτέρω παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης των ομπρελών, θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καντινών σε τρίτους δημότες.
Και αναφέρεται στο σκεπτικό:

Όμως, ξαφνικά, «η ΕΤΑΔ προέβη σε απρόβλεπτη ενέργεια και παρακάμπτοντας το Δήμο Ρόδου και μη υπολογίζοντας τις δαπάνες των έργων και εργασιών και εγκαταστάσεων που προέβη, προβαίνει μόνη της σε διαγωνισμό εκμίσθωσης σε τρίτους των παραπάνω τμημάτων αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Ρόδου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως τη Παρασκευή 16-06-2017, με προτιμησιακό δικαίωμα όμορων εμπορικών επιχειρήσεων, χωρίς εξαίρεση επιχειρήσεων που ήδη προέβησαν σε αυθαίρετες καταλήψεις και οικοδομικές εργασίες επί αιγιαλού και παραλίας και κανονικά οι οποίες θα έπρεπε ν’ αποκλειστούν και να κινηθούν εναντίον τους οι νόμιμες δικαστικές και αποζημιωτικές ενέργειες και πρωτόκολλα, με τιμή εκκίνησης εξαιρετικά υψηλές για να καταστούν απαγορευτικές για τα μέχρι σήμερα φυσικά πρόσωπα χαμηλής εισοδηματικής τάξης που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, δημιουργώντας τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο».

Ενδεικτικά οι τιμές εκκίνησης για την πόλη της Ρόδου έχουν οριστεί μέχρι και 7.500,00 ευρώ, για την παραλία Ιαλυσού 5.250,00 ευρώ για την παραλία Τσαμπίκας Αρχαγγέλου 3.750,00 ευρώ και για τις παραλίες Αφάντου και Τραγανού 5.250,00 ευρώ. Η ΕΤΑΔ εταιρεία προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση των παραπάνω ακινήτων της στη Ρόδο. Και συνεχίζει στην απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή:

«Επειδή η παραπάνω ενέργεια της ΕΤΑΔ ασκείται προκλητικώς καταχρηστικά, κατά προφανή υπέρβαση των όρων που επιβάλλουν η καλή πίστη, άλλως τα χρηστά ήθη, άλλως ο κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος (άρθρο 281 Α.Κ.) καθώς επίσης για τους ίδιους ως άνω λόγους καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, παραβιάζει το δικαίωμα προσδοκίας του Δήμου Ρόδου, με την συμπεριφορά της καθ΄ης κατά την μακρόχρονη αδράνεια που επέδειξε να μην προβαίνει η ίδια σε μισθώσεις προς τρίτους παρά μόνο παραχώρησης στον Δήμο Ρόδου , δικαίωμα προσδοκίας που έτσι απέκτησε σύμφωνα με την καλή πίστη, το περί δικαίου αίσθημα και την ηθική τάξη, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις των από το 1979 διαρκών ανανεώσεων, των μεγάλων δαπανών που είχε προβεί και της επιμέλειας διαχείρισης των παραλιών ως εξαιρετικά σοβαρής τοπικής υπόθεσης του Δήμου Ρόδου, των επαχθών συνεπειών απώλειας εσόδων που προβλέπονται στον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό του, όταν μάλιστα και κατά το
Σύνταγμα ανήκει στους ΟΤΑ η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και το κράτος πρέπει να μεριμνά για την οικονομική αυτοτέλεια τους 3 (άρθρο 102 Σ), και ακόμη παραβιάζοντας το λειτουργικό δικαίωμα άσκησης ταυτοχρόνως από τον Δήμο Ρόδου κοινωνικής πολιτικής με υπομισθώσεις σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

 Ιδιαίτερες δηλαδή περιστάσεις που δικαιολογούν κατά αιτιώδη σχέση και κατ’ εύλογη πεποίθηση εξ αιτίας της ίδιας συμπεριφοράς της καθ’ης, το παραπάνω απόλυτα δικαιολογημένο δικαίωμα προσδοκίας του Δήμου Ρόδου κατά τις διατάξεις των άρθρων 281 και 288 Α.Κ, λαμβάνοντας υπόψη και τον χαρακτήρα της καθ΄ης ως κρατικής επιχείρησης που ασκεί αρμοδιότητα επί δημοσίων ακινήτων κατά κρατική εκχώρηση, ώστε και από το Σύνταγμα οφείλει να διασφαλίσει και όχι να στερεί πόρους και να προκαλεί ζημιά στην περιουσία της τοπικής Αυτοδιοίκησης , με πράξεις επί περιουσιακών στοιχείων του των οποίων η χρήση και η ίδια η ύπαρξη κινδυνεύει να απωλεσθεί από τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που θα εγκαταστήσει η καθ’ής, επιτρέποντας μάλιστα τη μίσθωση και σε περιπτώσεις καταπατητών που έχουν προβεί σε παράνομες εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και παραλίας, επιφέροντας τεράστια οικονομική βλάβη και επενέργεια στο Δήμο Ρόδου με απώλεια εσόδων που είχε προϋπολογίσει στον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό του, και εκρηκτικές συνέπειες στην τοπική κοινωνία και ειδικότερα στα πρόσωπα και τις οικογένειας των μέχρι σήμερα εκμεταλλευτών ομπρελών, θαλάσσιων μέσων αναψυχής και καντινών, που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και των οποίων από το νόμο ο Δήμος Ρόδου επίσης έχει και μεριμνά».

»Επειδή κατ’ άρθρο 682 παρ. 1 ΚΠολΔ τα Δικαστήρια σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, μπορούν να διατάξουν ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώματος, και στην προκειμένη περίπτωση του από 1-06- 1979 επί 38 ολόκληρα χρόνια δικαιώματος χρήσης των αναφερομένων στην αρχή τμημάτων αιγιαλού και παραλίας από το Δήμο Ρόδου, επικείμενου κινδύνου να απωλέσει έσοδα και περιουσιακά στοιχεία και αντίστοιχα δεκάδες οικογένειες δημοτών του που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά τάξεις, με τεράστιο κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο, συντρέχουσας και κατεπείγουσας περίπτωσης λήψης ασφαλιστικών μέτρων εξ αιτίας του κινδύνου όχι απλώς ερίδων, συγκρούσεων και διαπληκτισμών, αλλά και εκρηκτικών κοινωνικών εκδηλώσεων μέσα σε τουριστική περίοδο από την αντίδραση των δεκάδων οικογενειών που στερούνται του δικαιώματος υπομίσθωσης ομπρελών κ.λ.π. Επειδή συντρέχει νόμιμη περίπτωση έκδοσης προσωρινής διαταγής με την οποία προσωρινά ν’ ανασταλεί κάθε διαδικασία της καθ’ης κατακύρωσης του διαγωνισμού και σύναψης μισθωτικών συμβάσεων, με διαγωνισμό ή απευθείας σε όμορες επιχειρήσεις ή σε ήδη αυθαίρετες εγκαταστάσεις επιχειρήσεις, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της παρούσας αίτησης.

Για τους παραπάνω λόγους ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου: Να παρέμβει ο Δήμος Ρόδου κατά της τρέχουσας διαδικασίας εκμίσθωσης ακινήτων τμημάτων Αιγιαλών διοίκησης-διαχείρισης της Ε.Τ.Α.Δ Α.Ε.. Την κατάθεση Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, του Δήμου Ρόδου κατά εταιρείας ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης, σύμφωνα με τα οποία για τα τμήματα του αιγιαλού και παραλίας των ακινήτων του Δήμου Ρόδου που περιγράφονται στο ιστορικό, προσωρινά και μόνο για το 2017 ν’ ανασταλεί από την καθ’ ης κάθε διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού και σύναψης μισθωτικών συμβάσεων, με διαγωνισμό ή απευθείας σε όμορες επιχειρήσεις ή σε ήδη αυθαίρετες εγκατασταθείσες επιχειρήσεις, και προσωρινά να επιτραπεί στο Δήμο Ρόδου να συνεχίσει να κατέχει και να αξιοποιεί αυτές με τα ίδια δικαιώματα υπομίσθωσης αυτών 4 και απόδοσης ποσοστού 20% στην καθ΄ης όπως ενήργησε για το 2017. Να αιτηθεί ο Δήμος Ρόδου να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία προσωρινά να ανασταλεί κάθε διαδικασία της καθ’ης κατακύρωσης του διαγωνισμού εκμίσθωσης του αιγιαλού και της παραλίας των ακτών του Δήμου Ρόδου που περιγράφονται στο ιστορικό και σύναψης μισθωτικών συμβάσεων, με διαγωνισμό ή απευθείας σε όμορες επιχειρήσεις ή σε αυθαιρέτως εγκατασταθείσες επιχειρήσεις, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της παρούσας αίτησης.

Οι παραλίες του Δήμου
Ως γνωστόν, την περασμένη Τετάρτη 14 του μηνός, πραγματοποιήθηκαν οι δημοπρασίες για τις παραλίες που…έχουν απομείνει να τις διαχειρίζεται ο Δήμος. Όπως δήλωσε χθες ο κ. Διακοσταματίου, στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση, έγινε, επίσης,η επικύρωση των αποτελεσμάτων της προχθεσινής δημοπρασίας για τις παραλίες που αφορούν το Δήμο και κυρίως Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής. Αυτές είναι στη Νότια Ρόδο, τις Πεταλούδες, την Κάμειρο, ένα κομμάτι της Ιαλυσού, κάποιες θέσεις στ’ Αφάντου, την Καλλιθέα, το Κιοτάρι, το Γενάδι, το πρασονήσι, αλλά και το Ζέφυρος και το Sunwing.
Συνολικά, δημοπρατήθηκαν 100 θέσεις και προσήλθαν 68 ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν προσφορές ενώ σημείωσε ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στη διαδικασία και όλα κύλησαν ομαλά.
Μάλιστα, επειδή διαπίστωσαν ότι επικράτησε σύγχυση αποφάσισαν την επαναδημοπράτηση των θέσεων που ήταν άγονες και μέσα  στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί πότε θα γίνουν οι επαναληπτικές δημοπρασίες.

Οι παραλίες της ΚΥΔ
Τέλος, δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τον τρόπο που θα διεξαχθούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίας από το Υπουργείο Οικονομικών για τις παραλίες που διαχειρίζεται αυτό, δηλαδή τις παραλίες της ΚΥΔ. Αυτές αφορούν τις παραλίες Φαληρακίου, Αφάντου-Κολυμπίων, Λινδίων και μία στην Κρεμαστή.
Ο διαγωνισμός αυτός είναι ηλεκτρονικός.