Η αρμοδιότητα υδροδότησης  του νησιού ήταν και παραμένει αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.

Άρθρο του
Χρήστου Γ. Μπάρδου
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου


Όλοι θέλουμε νερό. Είναι κοινωνικό αγαθό, απαραίτητο και αναντικατάστατο. Παρέχεται με τον ίδιο τρόπο σε πλούσιους και φτωχούς, εκλεγμένους και μη εκλεγμένους, αριστερούς, δεξιούς και κεντρώους, επιχειρήσεις και σπίτια. Και στερείται με τον ίδιο τρόπο απ’ όλους. Δεν χωράει  “βίσμα” στο νερό.

Με το άρθρο αυτό δεν θα παίξω κανένα παιχνίδι μεταθέσεως ή αποποίησης ευθυνών. Άλλωστε η απόδοσή τους, αφήνει παγερά αδιάφορους τους πολίτες που αναζητούν νερό στις βρύσες τους.
Με το άρθρο αυτό θα προσπαθήσω να αποσαφηνίσω το πρόβλημα και να υποστηρίξω την άποψη ότι μέλημα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου είναι αποκλειστικά η αναζήτηση και ο σχεδιασμός των λύσεων που πρέπει να δοθούν. Προέχει να είμαστε χρήσιμοι.

Θα παραθέσω ψυχρά τα γεγονότα, χωρίς να προσπαθήσω να τα ωραιοποιήσω και εννοείται χωρίς καμία διάθεση δικαιολογίας. Άλλωστε, δεν αξίζει στην Περιφερειακή αυτή αρχή τέτοιο αίσθημα, αφού το έργο της και οι πράξεις της μόνο αισθήματα σταθερότητας και ασφάλειας αφήνουν στους νησιώτες.

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ανέλαβε την ευθύνη να ολοκληρώσει και να θέσει σε λειτουργία το Φράγμα Γαδουρά, σε μόλις 19 μήνες, ικανοποιώντας ένα αίτημα 20 χρόνων.
Αξιολογούσε κάθε βήμα και ενημέρωνε συνεχώς τους πολίτες για τις εξελίξεις, ευχάριστες ή δυσάρεστες, με αποτέλεσμα όλοι να γνωρίζουν.

Το 2016 το Φράγμα Γαδουρά αποπερατώθηκε, λειτούργησε για μικρό χρονικό διάστημα από τον ανάδοχο της εργολαβίας κατασκευής του, όπως προβλεπόταν από την συμβατική του υποχρέωση, παρέχοντας με νερό αρίστης ποιότητας, μόνο στην πόλη της Ρόδου.

Μετά από διεθνή διαγωνισμό το Φράγμα αποφασίστηκε να ανατεθεί σε ιδιώτη γιατί κανείς  Δημόσιος φορέας στη Ρόδο δεν έχει την τεχνογνωσία και το προσωπικό για να το καταφέρει μόνος του.
Άλλωστε, εάν υπήρχε αυτή η προοπτική μπορούσε κάλλιστα να καταθέσει πρόταση, λαμβάνοντας μέρος στο διαγωνισμό.

Τον Οκτώβριο του 2016 ολοκληρώθηκε ο διεθνής διαγωνισμός, το φράγμα αποπερατώθηκε και σε εκείνη την κομβική στιγμή, μία εκ των εταιρειών που συμμετείχαν σ’ αυτόν, χρησιμοποίησε το νόμιμο δικαίωμά της να ασκήσει δικαστική προσφυγή, την οποία κέρδισε η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου στο Σ.Τ.Ε. μετά από διάστημα επτά μηνών.

Στο χρονικό αυτό διάστημα απαγορευόταν να εγκατασταθεί ο ανάδοχος και να λειτουργήσει το Φράγμα. Επτά μήνες για δικαστικές διαμάχες. Πολύτιμος χρόνος. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Φράγματος το 2016 υπήρχαν περιοχές, π.χ. Νότια Ρόδος και αρκετά χωριά, τα οποία αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την υδροδότηση τους. Αυτό συνέβαινε επειδή το Φράγμα Γαδουρά ΔΕΝ μπορεί να υδροδοτήσει το σύνολο του νησιού. Η αρμοδιότητα υδροδότησης του νησιού ήταν και παραμένει αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.

Τελικά, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κάνει χρήση όλων των θεσμικών δυνατοτήτων που παρέχονται για να λήξουν με θετική έκβαση όλα τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί. Δηλώνουμε πανέτοιμοι να στηρίξουμε οποιαδήποτε λύση προταθεί.
Άλλωστε οι έκτακτες καταστάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με έκτακτες λύσεις.