Στη δικαιοσύνη θα προσφύγει η εταιρεία Stirixis Techniki

Νομικά θα κινηθεί η εταιρία Stirixis techniki, εναντίον όσων εσκεμμένα διαδίδουν ψέματα γύρω από την εμπλοκή της στο θέμα του διαγωνισμού συντήρησης και λειτουργίας του φράγματος Γαδουρά, και σπιλώνουν τη φήμη της.

Συγκεκριμένα η εταιρία με ανακοίνωσή της στον τοπικό τύπο, αφού εκφράζει την ευχή να αποκατασταθεί άμεσα η ομαλή υδροδότηση της Ρόδου, παραθέτει το ιστορικό της υπόθεσης και εξηγεί ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα, τόσο από την ίδια όσο και από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Μάλιστα υπογραμμίζει ότι το ελεγκτικό συνέδριο, αποφάνθηκε αρνητικά ως προς τη νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας από την περιφέρεια και γι’ αυτό το λόγο αρνήθηκε να την εγκρίνει ώστε να υπογραφεί η σύμβαση με τον προσωρινό ανάδοχο.

Αναλυτικά η εταιρία αναφέρει τα εξής:
“Με αφορμή τις σχετικές αναφορές στον έντυπο και ηλεκτρονικό τοπικό τύπο, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αφορούν την εταιρεία ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για τη συμμετοχή της στον πρόσφατο διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της καθημερινής λειτουργίας και συντήρησης του ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ, ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:

• H ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι μια αμιγώς ροδίτικη εταιρεία που αποτελείται από Ρόδιους μετόχους.
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ιδιωτικών και δημόσιων έργων σε περιφερειακό επίπεδο, πράγμα για το οποίο οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοι της είναι περήφανοι. Σήμερα η εταιρεία απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 300 και πλέον εργαζομένους, οι οποίοι και αυτοί μαζί με εμάς βιώνουν το πρόβλημα της έλλειψης νερού.

• Η εταιρεία έχει αναλάβει μια σειρά από έργα όπως: τμήμα της κατασκευής του νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Νότια Ρόδο, την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων του δήμου Ρόδου, την εκμετάλλευση του Οπτικοακουστικού Θεάματος πρώην “Ήχος και Φως” στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, ενώ επίσης συμμετέχει στην ανακαίνιση και κατασκευή μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων στη Δωδεκάνησο.

• Η ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. συμμετείχε σε κοινοπραξία με ποσοστό 25% με τις εταιρείες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. στο διεθνή διαγωνισμό που διεξήγαγε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με αντικείμενο την ανάληψη του έργου της καθημερινής λειτουργίας και συντήρησης του ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ.

• Αμέσως μετά το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού υποβλήθηκαν προδικαστικές προσφυγές (ενστάσεις) από όλους τους διαγωνιζομένους. Η κοινοπραξία μας άσκησε το παραπάνω δικαίωμα γιατί έκρινε, για λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην ένταση που υποβλήθηκε, ότι οι αποφάσεις που λήφθηκαν και οι διαδικασίες που τηρήθηκαν έβλαπταν σοβαρά τα έννομα συμφέροντα της Κοινοπραξίας.
Η ένταση της κοινοπραξίας μας απερρίφθη από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η αντίστοιχη ένσταση της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ έγινε αποδεκτή.

• Επί της απόφασης αυτής και εντός 10 ημερών από την απόρριψη της ένστασης μας η Κοινοπραξία μας σύμφωνα με τη νομοθεσία κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα στο αρμόδιο δικαστήριο.
Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ως μέγιστο χρόνο εκδίκασης τον ένα (1) μήνα. Η καθυστέρηση πέραν του ενός μηνός δεν οφείλεται στην Κοινοπραξία μας.

• Εν συνεχεία, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως όφειλε, απέστειλε στο Ελεγκτικό Συνέδριο το φάκελο του έργου για τον έλεγχο νομιμότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και για την έγκριση προσχεδίου σύμβασης με τον προσωρινό ανάδοχο, την εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

• Το Ζ΄κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκε αρνητικά ως προς τη νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας και κατ’ επέκταση αρνήθηκε να δώσει έγκριση για υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τον προσωρινό ανάδοχο ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, επικαλούμενο μεταξύ άλλων λόγους τους οποίους είχε καταθέσει στην προδικαστική της προσφυγή η Κοινοπραξία μας και είχε απορρίψει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

• Επί της αρνητικής πράξης του Ζ’ κλιμακίου η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατέθεσε αίτηση ανάκλησης στο Αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

• Η ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. προβαίνει στην παρούσα δημόσια ανακοίνωση προς αποκατάσταση της αλήθειας και μόνο, στηριζόμενη αποκλειστικά σε έγγραφα και γεγονότα και επιφυλάσσεται να κάνει χρήση κάθε νόμιμου δικαιώματος απέναντι σε αυτούς που εσκεμμένα διαδίδουν ψεύδη και σπιλώνουν τη φήμη της εταιρείας και των μετόχων της.
Η εταιρεία εύχεται ειλικρινά για την άμεση αποκατάσταση της ομαλής υδροδότησης της Ρόδου και προτίθεται να βοηθήσει με όσα μέσα διαθέτει.

Το Δ.Σ. της ΣΤΗΡΙΞΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”