Με βραδείς ρυθμούς η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρόδο

Με διαφορετικούς ρυθμούς σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα προχωράει η απελευθέρωση της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη και τη Ρόδο, τα μόνα προς το παρόν νησιά στα οποία έχει ανοίξει η αγορά και στους εναλλακτικούς προμηθευτές.

Χρειάζεται, βέβαια, να σημειωθεί, ότι είναι διαφορετικός ο βαθμός ωριμότητας των δυο αγορών, τόσο σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και μεταξύ τους, καθώς στην περίπτωση της Κρήτης η αγορά άνοιξε πέρυσι το καλοκαίρι, ενώ στη Ρόδο μόλις φέτος.

Παρόλα αυτά, τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, που ως Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών, προσφέρονται για να βγουν κάποια πρώτα συμπεράσματα, κυρίως σε ότι αφορά την τακτική των διαφόρων εταιρειών.

Έτσι, όπως προκύπτει από τα φετινά Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων για τα δυο νησιά, ιδίως στην περίπτωση της Ρόδου (αλλά εν μέρει και στην Κρήτη) γίνεται εμφανές ότι χωρίς την αντιμετώπιση του ζητήματος του κόστους αγοράς ρεύματος από τους προμηθευτές τα βήματα της απελευθέρωσης της αγοράς προχωρούν με βραδείς ρυθμούς.

Αυτό δε σημαίνει, βέβαια, ότι ο ανταγωνισμός δεν οξύνεται. Άλλωστε, στη σχετικά πιο ώριμη αγορά της Κρήτης φαίνεται ότι διεκδικούνται μερίδια αγοράς με όρους αντίστοιχους της ηπειρωτικής χώρας, αν και οι διάφορες εταιρείες ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες, στα πλαίσια και της τακτικής που έχει επιλέξει η καθεμιά.

Ένα ακόμα στοιχείο που προκύπτει, όσο κι αν, για τους παραπάνω λόγους, είναι ίσως νωρίς για να κατοχυρωθεί η συγκεκριμένη εκτίμηση ως συμπέρασμα, είναι ότι οι μικρότερες σχετικά εταιρείες έχουν ακόμα «παράθυρο ευκαιρίας» να κατοχυρώσουν τις θέσεις τους στις συγκεκριμένες αγορές, με πλεονεκτικότερους, ίσως, όρους σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Στην Κρήτη, πέραν της ΔΕΗ, δραστηριοποιούνται πλέον και οι: ELPEDISON, GREEN, NRG, PROTERGIA, VOLTERRA, WATT+VOLT, ΗΡΩΝ, ΚΕΝ, ΕΛΤΑ, ECONOMIC GROWTH και VOLTON.
Από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, η διείσδυση των εναλλακτικών προμηθευτών στην αγορά της Κρήτης αποτυπώνεται στα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ (ποσοστό % στο σύνολο της μηνιαίας προμήθειας της Κρήτης) ως εξής:

Στην Ρόδο, πέραν της ΔΕΗ, δραστηριοποιούνται  πλέον και οι: ELPEDISON, GREEN, NRG, PROTERGIA, VOLTERRA, WATT+VOLT, ΗΡΩΝ, ΚΕΝ και ΕΛΤΑ.

Από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, η διείσδυση των εναλλακτικών προμηθευτών στην αγορά της Ρόδου αποτυπώνεται στα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ (ποσοστό % στο σύνολο της μηνιαίας προμήθειας της Ρόδου) ως εξής:
 

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι καταγράφονται τα στοιχεία μόνο για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται τους συγκεκριμένους μήνες στις δυο αγορές (εξ ου και τα κενά στους πίνακες), με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Πηγή: energypress.gr