Έφθασαν οι ειδικοί κάδοι στη Ρόδο

Έφθασαν επιτέλους οι ειδικοί κάδοι για ανακύκλωση χαρτιού, αλουμινίου και πλαστικού στο νησί της Ρόδου.

Απομένει και στην πράξη να δούμε πόσο καλά μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο σχεδιασμός.

Γιατί – δυστυχώς- παλαιότερα που είχε εφαρμοστεί κάτι αντίστοιχο σε περιορισμένη βέβαια έκταση, οι κάδοι αυτοί γέμιζαν με σακούλες καθημερινών σκουπιδιών, με μπάζα κλπ.

Ελπίζουμε να μην γίνουν τα ίδια και αυτή τη φορά.