Εθελοντικός καθαρισμός στο πάρκο του Ροδινιού

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου την Παρασκευή 04/08/2017 με το επιστημονικό και εργατικό προσωπικό της θα στηρίξει την εθελοντική δράση καθαρισμού του πάρκου Ροδίνι που οργανώνει η καλλιτεχνική ομάδα «ΦΑΣΜΑΦΗ» και ομάδα εικαστικών.

Ο εθελοντικός καθαρισμός του πάρκου θα γίνει για τη στήριξη της έκθεσης «Φύση της Τέχνης».