Την Παρασκευή θα συνεδριάσει  το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου

Την Παρασκευή 29 του μήνα θα συνεδριάσει το περιφερειακό συμβούλιο νοτίου Αιγαίου, στη Σύρο για να εξετάσει τρέχοντα θέματα ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη από τη Ρόδο.

Στην πλειοψηφία τους θα εξεταστούν στη συνεδρίαση θέματα της περιφερειακής ενότητας Κυκλάδων, ενώ θα συζητηθεί και η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών μονάδων σε νησιά της Δωδεκανήσου.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα: 

ΘΕΜΑ 1ο:  Εξέταση πορείας θεμάτων Νεωρίου Σύρου.

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 2ο:  Ανάληψη πρωτοβουλιών εν όψει της επικείμενης κατάργησης των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α στο σύνολο των νησιών του Αιγαίου.

Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Μήλου με τίτλο:  Επισκευές-συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Μήλου. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.

Εισηγητής: Νίκος Βενάκης

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Αμοργού με τίτλο:  Επισκευές -συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Αμοργού.

Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.

Εισηγητής: Γιάννης Μαργαρίτης

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Πάρου με τίτλο:  Επισκευές - συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Πάρου. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.

Εισηγητής:Κώστας Μπιζάς

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Αντιπάρου με τίτλο: Επισκευές - συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Αντιπάρου. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.

Εισηγητής: Κώστας Μπιζάς

ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Τήνου με τίτλο:  Επισκευές -συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Τήνου. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.

Εισηγητής: Γιάννης Γιαγιάς

ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Κύθνου με τίτλο: Επισκευές - συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Κύθνου.

Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.

Εισηγητής: Παναγιώτης Βιτάλης

ΘΕΜΑ 9ο:  Σύναψη ΠΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Άνδρου για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Δρόμου και Αύλειου Χώρου Μονής Παναχράντου».

Εισηγητής: Δημήτρης Λοτσάρης

ΘΕΜΑ 10ο:  Τροποποίηση Π/Υ 2017 ΠΕ Κυκλάδων και 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων.

Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης και Αθηνά Καλλιγά

ΘΕΜΑ 11ο:  5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Π/Υ 2017 ΠΕ Δωδεκανήσου.

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 12ο:  Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη 10 υπαλλήλων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου

ΘΕΜΑ 13ο:  Αύξηση ωραρίου εργασίας επτά (7) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ των Π.Ε.Δωδεκανήσου δυνάμει του άρθρου 87 του ν.4483/2017.

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου

ΘΕΜΑ 14ο:  Πρόσληψη τριών (3) υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – ειδικότητας Κτηνιάτρων στις ΠΕ Δωδεκανήσου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την εφαρμογή του Προγράμματος επιτήρησης και λήψης μέτρων για τα εξωτικά νοσήματα.

Εισηγητής:Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 15ο:  Γνωμοδότηση Περιφερειακού Συμβουλίου για την κατ' εξαίρεση Χωροθέτηση εκτός καθορισμένης Λατομικής Περιοχής, για την παράταση της άδειας εκμετάλλευσης υφιστάμενου Λατομείου Μαρμαροψηφίδαςστην Πάρο.

Εισηγητής: Γιάννης Φλεβάρης

ΘΕΜΑ 16ο:  Αντικατάσταση του πρώην περιφερειακού συμβούλου Μιχαήλ Δρακιού από την Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου.

Εισηγητής: Νίκος Καραμαρίτης

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Ανακατασκευή – Διαμόρφωση Χώρων Κράτησης Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου» και ακύρωση της υπ.αριθμ.8/2017 Απόφασης.

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση τροποποίησης προγραμματικών/διαβαθμιδικών συμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη χορήγηση παράτασης ως προς το χρόνο ισχύος αυτών και συγκεκριμένα:

-Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Συντήρηση και αναβάθμιση του κτιρίου του Συλλόγου Τρίτης Ηλικίας Κρεμαστής» ως προς το Άρθρο 4: Αμοιβή – Πόροι – Χρηματοδότηση – Διάρκεια

-Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Φανών» ως προς το Άρθρο 2: Σκοπός / Αντικείμενο Σύμβασης – Προϋπολογισμός

– Χρονοδιάγραμμα

-Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Ρόδου για το έργο «Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς Αγ.Θωμά» ως προς το Άρθρο 6: Διάρκεια – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου

-Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Καλύμνου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων» ως προς το Άρθρο 3: Ισχύς - Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα

-Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Λέρου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων» ως προς το Άρθρο 3: Ισχύς - Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα

-Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Σύμης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων» ως προς το Άρθρο 3: Ισχύς - Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα

-Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Χάλκης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων» ως προς το Άρθρο 3: Ισχύς - Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα

-Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Του Υπ. Πο & Αθλ. και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την προστασία, διαμόρφωση και ανάδειξη ανασκαφής στο χώρο των χερσαίων εγκ/σεων του νέου Λιμανιού Σχοινούσας στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή λιμανιού Σχοινούσαςστον Όρμο Λιβάδι και οδού προσπέλασης από τη Χώρα προς το Λιβάδι», ως προς το Άρθρο 3: Ισχύς - Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 19ο:  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της ΠΝΑ & του Δήμου Κέας, για την εκτέλεση του έργου «Ευπρεπισμός και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων Καρθαίας και Αγίας Ειρήνης στη νήσο Κέα».

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 20ο:  Έκδοση ψηφίσματος άρσης του ηλικιακού κριτηρίου χορήγησης σύνταξης χηρείας.

Εισηγήτρια: Χρηστιάννα Πάπιτση

ΘΕΜΑ 21ο:  Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.