Απεβίωσε 22χρονη στη Ρόδο λόγω εγκαυμάτων από έκρηξη γκαζιέρας

ΑΦΙΧΘΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΗΝ 1.30 ΜΕΤΑΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ - ΑΠΟ ΤΗΣ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ

Χθες την 2.20΄ απογευματινήν αφίκετο είς Ρόδον ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, καταλύσας είς το ξενοδοχείον των Ρόδων.

Ο κ. Πρωθυπουργός, ως εγνώσθη, αφίκετο είς την πόλιν μας πρός ανάπαυσιν.

Η άφιξις του κ. Καραμανλή ανηγγέλθη ολίγον προς την μεσημβρίας χθες, είς τον αερολιμένα δέ Μαριτσών Ρόδου, τον υπεδέχθησαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος και εκπρόσωποι  των Αρχών.

Ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως αφίκετο εκ του αεροδρομίου είς το ξενοδοχείον διά του αυτοκινήτου της Νομαρχίας, αμέσως δέ ανήλθεν είς το ιδιαίτερον διαμέρισμά του.

ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ
Προς της αφίξεώς του, την μεσημβρίαν, ο Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής, συνεργάσθη μετά των υπουργών Εξωτερικών κ. Αβέρωφ και Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Τσάτσου επί του Κυπριακού και άλλων ζητημάτων.

Εν τω μεταξύ, ανηγγέλθη ότι η Κυβέρνησις εζήτησε μέσω της Ελληνικής Πρεσβείας είς το Λονδίνον τα πλήρη κείμενα των πρακτικών και των αποφάσεως τάς οποίας έλαβε δια το Κυπριακόν το Συνέδριον του Βρεττανικού Εργατικού Κόμματος. Τα εν λόγο κείμενα θα χρησιμοποιηθούν εις τάς προσπαθείας της Κυβερνήσεως προς επίλυσιν του Κυπριακού.
 


Ο ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΚΡΙΘΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΕΟΣ
Ως πληροφορούμεθα, κατόπιν συμφωνίας Εισαγγελέως και Ανακριτού, ο Δασονόμος Κολοβός εκρίθη προφυλακιστέος. Η δίκη θα διεξαχθή πιθανώς τον Δεκέμβριο.


ΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΝ 22 ΕΤΩΝ
Απεβίωσεν συνεπεία εγκαυμάτων προκληθέντων εξ εκρήξεως γκαζιέρας
Προχθές  και περί ώραν 11.30 μ.μ. η Παρθενόπη σύζ. Εμμανουήλ Κουτελά, ετών 22 κάτοικος Ρόδου, ασχολούμενη εν τη οικία της με την παρασκευήν φαγητού διά γκαζιέρας, εξ απροσεξίας της ανεφλέγη παρακειμένη φιάλη περιέχουσα βενζίνην με αποτέλεσμα να μεταδοθή το πυρ το οποίον επροξένησεν επ’ αυτής εγκαύματα Α’ και Β’ βαθμού καταλαμβάνοντα την κοιλίαν τον θώρακα, το πρόσωπον κ.λ.π. Αυτή μεταφέρθη είς το ενταύθα Κρατικόν Νοσοκομείον προς νοσηλείαν την νύκτα όμως απεβίωσεων.
Υπό του Γ΄Αστυν. Τμήματος Ρόδου, ενεργούνται τα δέοντα.


ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΛΕΣΧΗΝ ΤΟΥ “ΔΩΡΙΕΩΣ” ΠΡΟΧΘΕΣ
Προχθές την 11ην πρωϊνήν παρουσία του Επιτίμου προέδρου της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου κ. Μισίου και των επιτίμων μελών του Γυμναστικού Συλλόγου “Δωριεύς” ετελέσθη αγιασμός είς την Λέσχην του εν λόγω Συλλόγου, επί τη ενάρξει του νέου αθλητικού έτους.
Η Λέσχη του “Δωριέως” ανεκαινίσθη προσφάτως δαπάναις του Κράτους.


Η ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΝ
Εντός της εβδομάδος, συμφώνως προς αρμοδίως παρασχθείσας πληροφορίας, θα αρχίσουν τα έργα ασφαλτοστρώσεως της οδού προς Αρχαίαν Κάμειρον.
Αί εν λόγω ασφαλτοστρώσεις θα γίνουν βάσει οδηγιών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας.


Ο ΛΙΜΗΝ ΜΑΣ
Χθες την πρωΐαν κατέπλευσεν είς τον λιμένα μας το Αιγυπτιακόν ατμόπλοιον “Ελ Ταχίρα” με φορτίον 100 τόννων πιτύρων και 20 τόννων φακής, προερχόμενον εξ Αλεξανδρείας. Επίσης κατέπλευσε το Ιταλικό ατμόπλοιον “Τσιτά ντί Πεζάρο” με 71 τόννους διάφορα, προερχόμενον εκ Ρίμινι.