Αρνούνται να δώσουν τα αποθεματικά τους οι δήμοι του Νοτίου Αιγαίου

Δεν πρόκειται να υπακούσουν στην κυβέρνηση οι δήμοι του Νοτίου Αιγαίου και να μεταφέρουν τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ στην ίδια γραμμή κινούνται και οι περισσότεροι δήμοι της χώρας.

Επί του θέματος, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, έστειλε χθες στον υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, την παρακάτω επιστολή:

“Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ.: οικ.2/66965/ΔΛΔ/13-09-2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με τη μεταφορά των Ταμειακών Διαθεσίμων των ΟΤΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα θέλαμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην απόφαση αυτή για τους ακόλουθους λόγους:
• Πλήττεται ευθέως η ανεξαρτησία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Ανατρέπεται ο προγραμματισμός των ΟΤΑ, αφού χωρίς χρήματα δεν μπορεί να γίνει κανένας προγραμματισμός έργων και παρεμβάσεων.
• Θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών τους.
• Δημιουργεί γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβαρύνουν τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες των νησιωτικών δήμων.

• Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν αντέχει άλλη περικοπή πόρων. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχουν περικοπεί πάνω από 60%, ενώ της έχουν αφαιρεθεί θεσμοθετημένοι πόροι που μέχρι πρότινος της ανήκαν, με αποτέλεσμα η λειτουργτία των υπηρεσιών της, να είναι οριακή, (αναλώσιμα, καύσιμα, μηχανολογικές προμήθειες, κλπ).

Για όλους τους ανωτέρω λόγους συντασσόμεθα απολύτως με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε να μην κατατεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιθέτως είναι πάντα έτοιμη να συμβάλλει υπεύθυνα στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, εάν της δοθούν αρμοδιότητες και η δυνατότητα να αξιοποιήσει τα χρήματά της με αναπτυξιακά  κριτήρια.

Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.
Φώτης Χατζηδιάκος
Δήμαρχος Ρόδου