Απάντηση για τις παρεμβάσεις  στο νηπιαγωγείο Παστίδας

Από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας Παστίδας, αναφορικά με το νηπιαγωγείο της κοινότητας, δόθηκε η παρακάτω απάντηση:

«Σχετικά με ανυπόγραφη ανακοίνωση που αναρτήθηκε από το Νηπιαγωγείο μας.

1) Η καθαρίστρια πληρώνεται από την σχολική επιτροπή του Δήμου, η δεύτερη καθαρίστρια που διέθεσε το γραφείο καθημερινότητας της ενότητας μετά από εισήγησή μου, σταμάτησε μετά από απαίτηση της Διευθύντριας. Οι μητέρες βοήθησαν στην αρχή και τις ευχαριστώ.

2) Η διαμόρφωση της κεντρικής εισόδου, έγινε αποκλειστικά από την σχολική επιτροπή του Δήμου όλα τα υλικά μπογιές κτλ πληρώθηκαν από την σχολική επιτροπή του Δήμου, από εταιρείες του Δήμου και από το Γραφείο εθελοντισμού τις Κοινότητας (το Γραφείο ενίσχυσαν οικονομικά όλοι οι μικροπωλητές στο περσινό πανηγύρι της Αγίας Μαρκέλας, και 5 μ3 μπετόν το πρόσφερε, η ΣΧΣ ΑΤΕΕ που εδρεύει στην Κοινότητά μας). Μόνο ένας πατέρας αγόρασε το ύφασμα (50 EYΡΩ) που τοποθετήθηκε κάτω από το χαλίκι αφού όπως μου είπε δεν μπορούσε να βοηθήσει αλλιώς

3) Τα air condition συντηρήθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου

4) Τα υδραυλικά και ηλεκτρολογικά συντηρήθηκαν από το γραφείο καθημερινότητας του Δήμου

5)Πόσοι πατεράδες και παππούδες συμμετέχουν και διαθέτουν μέσα και χρόνο,το ξέρουμε ,όσοι ερχόμαστε στις δράσεις.

Για να έχουμε ένα Νηπιαγωγείο όπως το θέλουμε για τα παιδιά μας, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του Δήμος, Εκπαιδευτικοί, Γονείς.
Ευχαριστώ.

ΠΑΤΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ».