Ερώτηση του Μάνου Κόνσολα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία

Το μεγάλο έλλειμμα στην προσβασιμότητα και στις υποδομές για τα άτομα με αναπηρία στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μνημεία της χώρας μας, αναδεικνύει με Ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Πολιτισμού, ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Επισημαίνει ότι στα δύο τρίτα των αρχαιολογικών χώρων δεν υπάρχουν υποδομές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, ενώ ακόμα και σε αυτούς που έχουν γίνει τα αναγκαία έργα δεν υπάρχουν υποδομές για την ξενάγηση ατόμων με προβλήματα όρασης ή ακοής.

Ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, εισπράττει εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση, ως έσοδα από την επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων και τα έσοδα αυτά πρέπει να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Θα έπρεπε να χρηματοδοτούν έργα αποκατάστασης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, αλλά και έργα που βελτιώνουν τις υποδομές προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας προτείνει:

α) Ολοκληρωμένες μελέτες σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία για τη δυνατότητα και τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης έργων προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ. Τα έργα αυτά δεν αφορούν μόνο σε ράμπες ή αναβατόρια αλλά και ειδικές υποδομές για τα άτομα που έχουν πρόβλημα όρασης ή ακοής.

β) Δέσμευση των αναγκαίων πόρων για τις μελέτες αλλά και την υλοποίηση των έργων.

«Ουδείς υποστηρίζει ότι τα προβλήματα προσβασιμότητας, που καταγράφονται σήμερα, μπορούν να επιλυθούν άμεσα.

Πρέπει, όμως, να γίνει η αρχή. Να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόβλημα που θα βελτιώσει, σταδιακά, την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Είναι ζήτημα πολιτισμού και κοινωνικής ευαισθησίας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τουρισμό μας και την εικόνα που δίνουμε, ως χώρα, απέναντι στους επισκέπτες μας», αναφέρει ο κ. Κόνσολας.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του Τομεάρχη Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας:

Ερώτηση

Προς Κυρία Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Βελτίωση της προσβασιμότητας και των υποδομών για τα άτομα με αναπηρία σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία»

Κυρία Υπουργέ,

Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της χώρας μας, δεν αποτελεί μόνο ζήτημα πολιτισμού και κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τουρισμό μας και την εικόνα που δίνουμε, ως χώρα, απέναντι στους επισκέπτες μας.

Στον τομέα αυτό, καταγράφεται ένα μεγάλο έλλειμμα της χώρας μας, που διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

Υπολογίζεται ότι μόνο στο ένα τρίτο των αρχαιολογικών χωρών υπάρχουν υποδομές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία.

Το ζήτημα αυτό, δεν προσφέρεται για άγονες αντιπαραθέσεις, αντίθετα, αποτελεί κοινό τόπο και πεδίο συνεργασίας και συνεννόησης.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων εισπράττει εκατομμύρια ευρώ, σε ετήσια βάση, ως έσοδα από την επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων.

Τα έσοδα αυτά, υποτίθεται ότι έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, θα έπρεπε να χρηματοδοτούν έργα αποκατάστασης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, αλλά και έργα που βελτιώνουν τις υποδομές προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες αλλά και δυσκολίες στην υλοποίηση έργων σε κάποιους αρχαιολογικούς χώρους. Υπάρχουν, όμως, εναλλακτικές λύσεις όπως η δημιουργία κατάλληλων διαδρομών με δυνατότητα παρέμβασης που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση των ΑμεΑ ή η επιλογή προσβάσιμων σημείων με οπτική επαφή προς τον αρχαιολογικό χώρο στα οποία θα τοποθετηθούν σύγχρονα συστήματα ενημέρωσης, ξενάγησης και πληροφόρησης για αυτούς τους ανθρώπους.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα όμως απαιτεί:

α) Ολοκληρωμένες μελέτες σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία για τη δυνατότητα και τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης έργων προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ.

Τα έργα αυτά δεν αφορούν μόνο σε ράμπες ή αναβατόρια αλλά και ειδικές υποδομές για τα άτομα που έχουν πρόβλημα όρασης ή ακοής.

β) Δέσμευση των αναγκαίων πόρων για τις μελέτες αλλά και την υλοποίηση των έργων.

Ουδείς υποστηρίζει ότι τα προβλήματα προσβασιμότητας, που καταγράφονται σήμερα, μπορούν να επιλυθούν άμεσα.

Πρέπει, όμως, να γίνει η αρχή. Να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόβλημα που θα βελτιώσει, σταδιακά, την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται η Κυρία Υπουργός

1. Προτίθεται το Υπουργείο Πολιτισμού να αναλάβει πρωτοβουλία για την εκπόνηση σχετικής μελέτης για την βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία αλλά και για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων;

2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου; Πόσα χρήματα έχουν διατεθεί για έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε αρχαιολογικούς χώρους, την τελευταία τριετία;

3. Πέρα από τα έργα προσβασιμότητας, ποιες δράσεις και υποδομές έχει αναπτύξει το Υπουργείο Πολιτισμού για να διευκολύνει την ξενάγηση στους αρχαιολογικούς χώρους ατόμων με προβλήματα όρασης ή ακοής.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου