Συνεργασία της Γεωργοένωσης με τον υπουργό Ιωάννη Τσιρώνη

Επίσκεψη στον Ελαιουργικό και Αμπελουργικο Συνεταιρισμό Δωδεκανήσου-Η ΕΝΩΣΗ, πραγματοποίησε την Πέμπτη 19/10/2017 ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της κυβέρνησης Ιωάννης Τσιρώνης, στο πλαίσιο των περιοδειών που διοργανώνει για την πληρέστερη ενημέρωση και τον καλύτερο συντονισμό του έργου του υπουργείου του. Τον υπουργό συνόδευαν στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Δωδεκανήσου και των Οικολόγων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, ο νυν πρόεδρος της ΕΑΣΔ κ. Γεωργαλλής Δημήτριος ο γενικός διευθυντής της ΕΑΣΔ κ. Καραγιάννης Δημήτριος, οι πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΚΑΪΡ κ.κ. Παπουρδάνος Αγαπητός και Ζαμπελλάκης Ελευθέριος, ο τέως πρόεδρος του ΕΑΣΔ κ. Πιτροπάκης Εμμανουήλ, τα μέλη των διοικήσεων ΕΑΣΔ και ΚΑΪΡ κ.κ. Χατζηιωάννου Αντώνιος, Λεφτοπίνας Σάββας, Δράκος Αντώνιος, Μανιαδάκης Ιωσήφ, Γιμούκης Κωνσταντίνος, Παπαγρηγορίου Αθανάσιος και η κ. Αλαφάκη Κυριακούλα.

Η συζήτηση διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα και τέθηκαν επί τάπητος:

- το ζήτημα της καταστροφής των καλλιεργειών από τα ελάφια και την ανεπιτήρητη βόσκηση

- το πλαίσιο λειτουργίας των ελαιοτριβείων και η διαχείριση αποβλήτων τους

- η ανάγκη ανάπτυξης της αμπελουργικής παραγωγής, με χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης νέων αμπελώνων

- η διαδικασία εκκαθάρισης των αδρανών συνεταιρισμών

- η ανάγκη τροποποίησης; του πλαισίου νομικών ευθυνών των μελών των διοικητικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, σε συνάρτηση με τη διαδικασία εκκαθάρισης ή με τη διαδικασία υπαγωγής στο νόμο Εξωδικαστικού Συμβιβασμού.

Ο υπουργός μίλησε με τη σειρά του για τις ενέργειες που γίνονται σε κυβερνητικό επίπεδο για το θέμα της καταστροφής καλλιεργειών, λέγοντας πως η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης καλλιεργειών από ζημιές ελαφιών βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης της μελέτης που απαιτείται ώστε να αρχίσουν να καταβάλλονται αυτές στους δικαιούχους και επιπρόσθετα ενημέρωσε για την εξελισσόμενη διαδικασία της αποτύπωσης και αξιολόγησης των βοσκοτόπων για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση από τους κτηνοτρόφους μας.

Για τα ελαιοτριβεία και τη διαχείριση των αποβλήτων, αναφέρθηκε στην απόφαση του 2016 με θέμα την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ15/4187/266/2012 (Β’ 1275) «καθορισμός πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας στην άδεια εγκατάστασης - λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β’ κατηγορία του άρθρου 1 του ν. 4014/11”, καθώς και στις προτεινόμενες τροποποιήσεις της υπ’ αριθ. Φ 3924 Β 07-12-2016.

Τέλος ζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους να αποστείλουν στο υπουργείο λεπτομερές υπόμνημα για τα ζητήματα που τέθηκαν και να είναι σε ανοικτή επικοινωνία με τον υπουργό, για την επίλυσή τους.