Χωρίς νερό στα Κοσκινού

Χωρίς νερό είναι εδώ και τρεις ημέρες οι κάτοικοι της οδού Γ. Μπάρδου στα Κοσκινού, παρά τις έντονες οχλήσεις στους αρμόδιους.

Τόσο δύσκολο είναι να δείχνουν περισσότερη ευαισθησία, οι αρμόδιοι σε τέτοιου είδους ζητήματα;