Συμπόσιο κλινικής ογκολογίας  στη Ρόδο

Στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου του 2018 θα διεξαχθεί το 6ο ετήσιο συμπόσιο κλινικής ογκολογίας Ρόδου.
Το Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας Ρόδου, όπως είναι γνωστό,τελεί υπό την αιγίδα και την οργάνωση του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, ο οποίος συμμετέχει ενεργά, με πολλά μέλη του σε προεδρεία, παρουσιάσεις και στις επιτροπές, μαζί με επιφανείς ιατρούς από τη χώρα, με επιστημονικό αντικείμενο τις εξελίξεις και την αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς.


Οι στόχοι του Συμποσίου είναι η βελτιστοποίηση της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων, καθώς και η συνεχής επιστημονική ενημέρωση των ιατρών, στο πεδίο της Κλινικής Ογκολογίας, προϋποθέσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις καλύτερες παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες στον Δωδεκανήσιο ασθενή.

Το συνέδριο τιμούν με την παρουσία τους πολλοί εκλεκτοί συνάδελφοι της  Ακτινοθεραπευτικής  Ογκολογίας,  της  Παθολογικής  Ογκολογίας,  της  Μοριακής  Βιολογίας, της Διαγνωστικής Ογκολογίας, της Χειρουργικής καθώς και πληθώρα συναδέλφων ιατρών, οι οποίοι, θα συνδράμουν με την παρουσία τους στην επίτευξη των στόχων του Συμποσίου.

Το Συμπόσιο τελείται με τις νέες προβλεπόμενες διατάξεις και την απαιτούμενη άδεια του Υπουργείου Υγείας (Ε.Ο.Φ).

Στους  σύνεδρους  θα  χορηγηθεί  Πιστοποιητικό  Παρακολούθησης  μετά  το  πέρας  των εργασιών  του Συμποσίου και  θα  χορηγηθούν δώδεκα  (12) Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης μέσω του ΥΥ (Π.Ι.Σ.).

Το συμπόσιο θεωρείται θεσμός στο χώρο της Ελληνικής Ογκολογίας και χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από την Επιστημονική κοινόητα της χώρας και όχι μόνο.