Γεννήθηκαν 774 παιδιά  το 2017 στο νησί μας

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και φέτος τα στοιχεία του Γραφείου Ληξιαρχείου του Δήμου της Ρόδου για τις πράξεις που έγιναν όλο το 2017, με ακόμα μία φορά να αποτελεί διαπίστωση ότι ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες μας τελούν πολιτικό γάμο ενώ αυξάνονται και τα σύμφωνα συμβίωσης.

Τα γεγονότα, λοιπόν, που δηλώθηκαν στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου για το Α’ και Β’ εξάμηνο του 2017, είναι τα παρακάτω:
Γεννήσεις: 774
Θάνατοι: 515
Βαπτίσεις: 660
Διαζύγια: 177
Γάμοι: 252

Διάφορα άλλα γεγονότα (σ.σ. υιοθεσίες, αναγνωρίσεις, διορθώσεις, ονοματοδοσίες, προσβολές πατρότητας, αλλαγή θρησκείας, αλλαγή επωνύμου): 351
Πολιτικοί γάμοι στη Δ.Ε. Ρόδου: 
Μικτοί γάμοι Έλληνες με αλλοδαπές: 21
Αμφότεροι αλλοδαποί: 8
Αμφότεροι Έλληνες: 129
Σύνολο πολιτικών γάμων: 158

Χορηγήθηκαν άδειες για τέλεση πολιτικού γάμου εκτός Ρόδου: 50
Πρωτοκολλήθηκαν αιτήσεις και έγγραφα στο Ληξιαρχείο: 9576

Εκδόθηκαν πιστοποιητικά γέννησης-θανάτου-γάμου: 15783
Στάλθηκαν στη στατιστική υπηρεσία:
Δελτία γάμου: 252
Δελτία γέννησης: 774
Δελτία θανάτου: 515
Σύμφωνα Συμβίωσης: 43
Λύσεις Συμφώνου Συμβίωσης: 3