«Στο σφυρί» το κτίριο της Τράπεζας Δωδεκανήσου

«Στο σφυρί» βγαίνει το κτίριο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Όπως ανακοινώθηκε και επισήμως η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., που εκπροσωπεί την υπό εκκαθάριση Τράπεζα Δωδεκανήσου πρόκειται να πουλήσει το ακίνητο, μαζί με άλλα δύο.
Με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς η PQH καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν δεσμευτική οικονομική προσφορά για την απόκτηση οποιουδήποτε εκ των Ακινήτων.
Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της διαδικασίας πώλησης και μεταβίβασης των Ακινήτων καθορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, το αργότερο μέχρι την 5η Μαρτίου 2018 και ώρα Ελλάδος 5 μμ.
Ανάμεσα στα δικαιολογητικά συμμετοχής προβλέπεται και η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού ίσου με το 5%  της τιμής πρώτης προσφοράς κάθε Ακινήτου. 
Μετά την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν δικαιολογητικά συμμετοχής, η PQH θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους που προκρίνονται να υποβάλλουν δεσμευτική οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

III. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση σε ειδική εικονική αίθουσα πληροφοριακών στοιχείων («VDR»), να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στα Ακίνητα ή / και να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς την PQH στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
REOSales@pqh.gr, το αργότερο μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα Ελλάδος 5 μμ. 
Το VDR θα περιλαμβάνει περαιτέρω πληροφορίες για Ακίνητα, καθώς και σχέδιο συμβολαίου αγοραπωλησίας. 
Για την απόκτηση πρόσβασης στο VDR απαιτείται η προηγούμενη υπογραφή από τον ενδιαφερόμενο σύμβασης εμπιστευτικότητας.

Η γλώσσα της διαδικασίας πώλησης και μεταβίβασης των Ακινήτων είναι η ελληνική. Για πληροφορίες σχετικά με μετάφραση στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να αποσταλεί σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση REOSales@pqh.gr.

Για το κεντρικό ακίνητο αναφέρονται τα εξής:
ΡΟΔΟΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 51
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα: Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου (Υπό Ειδική Εκκαθάριση)
Στάδιο: Σε επικείμενο διαγωνισμό
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής:
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Δικαιολογητικών:
Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός:
Τιμή Πρώτης Προσφοράς:
1.300.000,00€
Βήμα προσφοράς:
Τύπος ακινήτου
: Κτίριο Γραφείων
Εμβαδόν κτίσματος: 1.165,52 τ.μ. (ανωδομή)
Εμβαδόν οικοπέδου: 818,58 τ.μ.
Αντικειμενική αξία: 1.966.244,27€
Έτος κατασκευής: 2003
Περιοχή: Ρόδος
Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 51

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Κτίριο Γραφείων με 2 υπόγεια, ισόγειο, πατάρι και 2 ορόφους και δώμα συνολικής επιφάνειας 1.567,42 τ.μ. με 14 θέσεις στάθμευσης, επί οικοπέδου επιφανείας818,58 τ.μ. Το Α’ υπόγειο έχει επιφάνεια 181,88 τ.μ., το Β’ υπόγειο έχει επιφάνεια 424,04 τ.μ., το ισόγειο έχει επιφάνεια 194,06 τ.μ., ο φωταγωγός έχει επιφάνεια 34,20 τ.μ., ο ημιώροφος έχει επιφάνεια 123,34 τ.,μ., ο Α’ όροφος έχει επιφάνεια 316,02 τ.μ., ο Β’ όροφος έχει  επιφάνεια 316,02 τ.μ. Το ακίνητο βρίσκεται σε περιφερειακό οδό της πόλης της Ρόδου, η οποία συγκεντρώνει πολλές εμπορικές και οικιστικές χρήσεις.
Το κτίριο αποτελεί την έδρα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου υπό Ειδική  Εκκαθάριση, αλλά πωλείται ελεύθερο χρήσης.

ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΑΚΙΝΗΤΑ
Τα δύο άλλα ακίνητο που βγαίνουν στο “σφυρί” είναι:
ΚΑΤΤΑΒΙΑ ΡΟΔΟΥ επί της οδού Γεννάδι: Διώροφο κτίριο με υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο συνολικής επιφάνειας 184,31 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 750,00 τ.μ., €187.500
ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ, Δωδεκάνησος, Ηρακλειδών και Ιερού Λόχου: Κτίριο καταστήματος επιφανείας 106,00 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 138,00 τ.μ., €186.000 (πρόκειται για το κτίριο όπου στεγαζόταν το κατάστημα της Τράπεζας στην Ιαλυσό).