Σύνταξη μελέτης για  νέο νοσοκομείο στην Κω

Την αναγκαιότητα να κατασκευαστεί νέο νοσοκομείο στην Κω θα συζητήσει στην αυριανή συνεδρίασή του, το περιφερειακό συμβούλιο, καθώς θα κατατεθεί από τον αντιπεριφερειάρχη  υγείας-πρόνοιας Θωμά Σωτρίλλη, η πρόταση για τη σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας.

Τη μελέτη θα συντάξουν από κοινού οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου Κω, και το κονδύλι που θα διατεθεί ανέρχεται σε 20.000 ευρώ.
Η εισήγηση του κ. Σωτρίλλη στο σώμα έχει ως εξής: «Κως 2018. Νησί που ξεπέρασε την κρίση του μεταναστευτικού του ‘15 και βρέθηκε ξανά στην κορυφή της Δημοσιότητας. Παγκόσμιος προορισμός το νησί του Ιπποκράτη. Παντού βλέπεις την ανάπτυξη όσον αφορά τον τουριστικό τομέα αλλά και τον πρωτογενή τομέα.

Το μόνο σημείο όμως που παραμένει το ίδιο αφορά τις υπηρεσίες υγείας. 
Προπολεμικά κτήρια στα οποία προστίθενται κτίσματα χωρίς αρχιτεκτονική διασύνδεση και λειτουργικότητα που απλώς λύνουν το πρόβλημα προσωρινά, προσφέρουν υπηρεσίες υγείας χωρίς μελλοντική προοπτική. Προσφέρονται υπηρεσίες υγείας κάτω από αντίξοες συνθήκες επειδή οι ανάγκες αυξάνονται καθημερινά μιας και ο γηγενής πληθυσμός έχει αυξηθεί σήμερα αλλά και ο τουρισμός ο οποίος αυξάνει, δημιουργεί ανάγκες δυσεπίλυτες.

Γι’ αυτό ακριβώς ιδιωτικές εταιρείες υγείας προωθούν τους ασθενείς σε άλλα μέρη για θεραπεία. 
Αποτέλεσμα δυσφήμηση της Ελλάδας κατά πρώτον και απώλεια εσόδων κατά δεύτερον αλλά και του επιπέδου υγείας στην Ελλάδα.
Οι υγειονομικές υπηρεσίες ασφυκτιούν μέσα στο υπάρχον κτιριακό συγκρότημα, από έλλειψη χώρου και δυνατοτήτων ανάπτυξης παροχής υπηρεσιών υγείας. Στο σημείο αυτό θέτω θέμα δυσκολίας προσέλκυσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού διότι δεν υπάρχει οργανικά η δυνατότητα ανάπτυξης.

Για όλα τα παραπάνω πρότασή μας είναι η αναγκαιότητα μελέτης για νέο νοσοκομείο στην Κω αντάξιο της ιστορίας του νησιού σαν πατρίδα του Ιπποκράτη, πατέρα της Ιατρικής. 
Νοσοκομείο το οποίο θα αποκτήσει δυναμική διασύνδεσης με άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδος με προοπτική να καταστεί ή Κως ξανά Παγκόσμιο Κέντρο αναφοράς στην Ιατρική.
Ζητώ τη ψήφιση κονδυλίου για το κόστος μελέτης σκοπιμότητος ενός νέου νοσοκομείου στο νησί της Κω ύψους περίπου 20.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του νοσοκομείου της Κω θα συνεργαστούν για να καταρτίσουν την μελέτη.

Η ιστορία του νησιού με την παρουσία σύγχρονου νοσοκομείου (το παλαιό κτίριο δεν είναι πλέον κατάλληλο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του νησιού, των ντόπιων και φιλοξενούμενων) και Ιατρικά θα προσδώσουν στο νησί την αίγλη που είχε και επί εποχής του πατέρα της Ιατρικής, του Ιπποκράτη. 
Και το όνομα αυτού «Ιπποκράτης».