Μία μόνο προσφορά για το «Έλαφος» και «Ελαφίνα»

Μόνο μία προσφορά κατατέθηκε χθες, Τρίτη 27 Μαρτίου, για την εκμίσθωση του «Έλαφος» και «Ελαφίνα» στον Προφήτη Ηλία, κάτι που σημαίνει ότι θα δοθεί στον μοναδικό αυτό ενδιαφερόμενο.

Υπενθυμίζεται ότι, χθες, ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών για τη συμμετοχή στο δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση των ακινήτων στον Προφήτη Ηλία, που προκήρυξε η ΔΕΡΜΑΕ η οποία και τα διαχειρίζεται.

Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι πρόκειται για μοναδικά ακίνητα σε μία περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, ωστόσο εμφανίστηκε μόνο ένας ενδιαφερόμενος ο οποίος, μάλιστα, είναι συντοπίτης μας. Έτσι, το αναμενόμενο είναι ότι θα είναι και ο εκμισθωτής με μίσθωμα λίγο πάνω από την τιμή εκκίνησης.

Εκείνο, πάντως, που επισημαίνουν από το Δήμο είναι ότι από αυτό φαίνεται ότι σκοπός τους δεν είναι να «ξεπουλήσουν» τα ακίνητα του Δήμου αλλά με αυτό τον τρόπο και θα συντηρείται το ακίνητο και ο Δήμος θα κερδίζει χρήματα δίχως να χρειάζεται να βάζει.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η μίσθωση θα είναι εικοσαετής, περιλαμβάνει και το ακίνητο με την ονομασία «ΕΛΑΦΑΚΙ» για τη χρήση ως επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος ή οργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων ή επιχείρησης αναψυχής μετά ή χωρίς παιδότοπο. 

Το ελάχιστο προσφερόμενο μίσθωμα δεν δύναται να είναι μικρότερο από ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των κάθε είδους ακαθαρίστων εσόδων από τη λειτουργία των χώρων, με ελάχιστο σε κάθε περίπτωση εγγυημένο ποσό ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων αυτό των διακοσίων εξήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 260.000,00).

- Η δημοπρασία θα είναι δημόσια και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου μεθαύριο, Παρασκευή 30 Μαρτίου, στις 10:00 το πρωί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.