Λεξιστορείν: Το άλογο

Το άλογο χρησιμοποιούνταν  από την αρχαιότητα ως μέσο μετακίνησης κι αποτέλεσε τη βασική κινητήρια δύναμη των αμαξών αλλά και χρήσιμο εργαλείο στον πόλεμο.

Η παλαιότερη ονομασία του ζώου ήταν  ίππος.

Η λέξη άλογο( από το ουδέτερο του επιθέτου άλογος-η-ον) προέρχεται από τη στρατιωτική ορολογία και συγκεκριμένα από την έκφραση «άλογα ζώα» για να διακρίνονται τα ζώα του στρατού κάθε είδους, που δεν διέθεταν λογική και ομιλία, από τους στρατιώτες, τις ανθρώπινες δυνάμεις που συμμετείχαν στους πολέμους και διέθεταν λόγο-σκέψη.

Σιγά-σιγά η λέξη περιορίστηκε στη δήλωση αποκλειστικά του ίππου.