Νέα Δημοκρατία: Υποψήφιοι ξανά Π. Μπακίρης και Ηλ.Τσέρκης

Έληξε χθες το βράδυ η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη νέων οργάνων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, για την προεδρία της ΝΟΔΕ θα είναι υποψήφιοι ο κ. Παύλος Μπακίρης και ο κ. Νικήτας Τσαμπαλάκης (από την Πάτμο) και για την προεδρία της δημοτικής οργάνωσης Ρόδου ο κ. Ηλίας Τσέρκης και ο κ. Μιχ. Δ. Κουτσούκος. Σήμερα εκτός απροόπτου αναμένεται να ανακοινωθούν όλες οι υποψηφιότητες, από την Εφορευτική Επιτροπή.

ΣΤΙΣ 13 ΜΑΪΟΥ  ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
Οι εκλογές για την ανάδειξη νέων προέδρων και διοικητικών συμβουλίων πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας και στις ΝΟΔΕ την Κυριακή 13 Μαΐου.

Η εκλογική εγκύκλιος έχει ήδη σταλεί στις τοπικές κομματικές οργανώσεις κι όπως προκύπτει από μια πρώτη ανάγνωση, οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι και ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ εκλέγεται από τη βάση, για να ψηφίσει κάποιος πρέπει να πληρώσει 12 ευρώ (έναντι 3 ευρώ στις προηγούμενες εκλογές) και η κατάργηση των θεματικών τομεαρχών.

Αναλυτικότερα, όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στις εκλογές της 13ης Μαΐου οφείλουν να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι. Μάλιστα, αυτές θα διεξαχθούν με το νέο καταστατικό, σύμφωνα με το οποίο όλοι εκλέγονται από τη βάση.

Τόσο ο νέος πρόεδρος και τα μέλη της ΝΟΔΕ, όσο και οι πρόεδροι των τοπικών Οργανώσεων θα εκλέγονται από τη βάση. Τα μέλη της ΝΟΔΕ δεν θα εκλέγονται ανά τομείς, όπως συνέβη την προηγούμενη φορά, αλλά όσοι εκλεγούν θα τοποθετούνται σε τομείς από τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ.

Ενημερώνονται τα μέλη του κόμματος ότι, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εσωκομματικές εκλογές, οφείλουν με βάση το Καταστατικό του Κόμματος και τον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης, να έχουν καταβάλει την καθορισμένη ετήσια οικονομική συνδρομή για το έτος 2018.

Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από το δικαίωμά τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκλογής των Οργάνων της Πανελλαδικής Οργάνωσης, είτε ως εκλογείς είτε ως υποψήφιοι για οποιοδήποτε αξίωμα ή θέση.

Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα εξής: Όσα μέλη του Κόμματος έχουν καταβάλει ήδη την οικονομική συνδρομή του έτους 2018 και έχουν λάβει την κάρτα μέλους, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Υπενθυμίζεται ότι, η ετήσια οικονομική συνδρομή για το έτος 2018 ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα ευρώ (12,00€), ενώ υπάρχει η δυνατότητα καταβολής συνδρομής για δύο (2) έτη, συνολικού ύψους είκοσι δύο ευρώ (22,00 €) αλλά και για τρία (3) έτη.

Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν είναι η εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης, που θα συνταχθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Κόμματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της Εγκυκλίου αυτής. 

Κατά τις προσεχείς εσωκομματικές εκλογές κώλυμα εκλογιμότητας για το αξίωμα του Προέδρου της Ν.Ο. και της ΔΗΜ.Τ.Ο., έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

– τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας,
– τα μονοπρόσωπα όργανα των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού, καθώς και μέλη του Κόμματος που κατέχουν θέσεις ή αξιώματα με εκτελεστικές αρμοδιότητες σε αυτοδιοικητικούς φορείς α΄ και β΄ βαθμού,
– οι εν ενεργεία αιρετοί εκπρόσωποι της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.,
– οι αποσπασμένοι και μετακλητοί υπάλληλοι πολιτικών γραφείων,
– οι υπάλληλοι των κεντρικών γραφείων του Κόμματος,
– οι Γραμματείς, οι αναπληρωτές Γραμματείς ή άλλα στελέχη του Κόμματος, που έχουν οριστεί στα καθήκοντά τους με απόφαση του Προέδρου.