Λεξιστορείν: Το πρόβατο!

Η λέξη πρόβατο είναι σύνθετη από την πρόθεση προ + το ρήμα βαίνω= βαδίζω, προχωρώ.

Ο γλωσσικός αυτός τύπος χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να δηλώσει όλα τα τετράποδα ζώα που προχωρούσαν, που βάδιζαν προς τα εμπρός και αποτελούσαν την κινητή περιουσία ενός ανθρώπου, σε αντίθεση με τις κατοικίες, τους αγρούς, τα τιμαλφή κτλ που αποτελούσαν την ακίνητη.

Σιγά-σιγά η λέξη περιορίστηκε στη σημερινή της σημασία δηλώνοντας αποκλειστικά το γνωστό τετράποδο κι αντικαθιστώντας την αρχαιότατη γι’ αυτό το ζώο  λέξη «όις».