Εκλέγονται από την Α' κατανομή οι κ. Κωτιάδης, Ζαννής και Ζίγδης

ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ ΕΠΙ 50.976 ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΕΙΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΝ ΕΛΑΒΟΝ: ΕΡΕ 20.291 ΚΦ 21.815 ΠΑΔΕ 2.153 και ΕΔΑ 6.717

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΗΣ Α’ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ  οι κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΟΙ κ.κ. ΖΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΖΙΓΔΗΣ

Ο κ. Παρθενιάδης διά 99 ψήφους εκλέγεται από την Β’ κατανομήν

ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο κ. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΚ ΤΗΣ Β’ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
Κατά τας εκλογάς εις Δωδεκάνησον εψήφισαν 24643 άνδρες και 26470 γυναίκες. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια εις την περιφέρειαν ανήλθον εις 50.976. Έλαβον: ΕΡΕ 20.291, Φιλελεύθεροι 21.815, ΠΑΔΕ 2153 και ΕΔΑ 6717.

ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
Το εκλογικόν μέτρον του Νομού ανήλθεν εις 10.195. Κατόπιν αυτού εκ της Α’ κατανομής εκλέγονται ο κ. Στέλιος Κωτιάδης της ΕΡΕ και οι κύριοι Εμμανουήλ Ζαννής και Ιωάννης Ζίγδης. Επίσης εκ της Β’ κατανομής θα εκλεγή ο κ. Νικόλαος Παρθενιάδης.

ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ
Σταυρούς προτιμήσεως έλαβον οι κ.κ. Κωτιάδης 9.153. Μαυρής 1620, Παρθενιάδης 4.300 Πιζάνιας 694, Χαρίτος 3868, Ζαννής 6476, Ζίγδης 6040, Κουντούρης 4.701. Μανούσης 4.701, Κλαδάκης 1421, Παπαϊωάννου 1172, Φωταράς 455, Χατζηϊωάννου 253, Θυμανάκης 152, Νικολαΐδης 23, Χατζηαντωνίου 2408, Φουντουραδάκης 2011, Φραγκόπουλος 832, Κεφαλάκης 518 και Καρανικόλας 336.

Ο κ. ΧΑΡΙΤΟΣ
Εκ της Β’ κατανομής πιθανόν εκλέγεται και ο Χαρίτος, δεδομένου ότι η Ερέ επλειοψήφισε εις τους Νομούς Χίου, Σάμου και Κυκλάδων τας μείζονος Περιφερείας. Εν τω μεταξύ, εις ολόκληρον την Δωδεκάνησον συνεχίζεται η επιφυλακή των ενόπλων τμημάτων, μέχρι της ανακοινώσεως των αποτελεσμάτων ολοκλήρου της χώρας. Εξ άλλου, υπενθυμίζεται ότι διά διαταγής της Διοικήσεως Χωροφυλακής, απαγορεύονται αι μετεκλογικαί συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, μέχρι της συγκροτήσεως της νέας πολιτικής κυβερνήσεως.

ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
Σήμερον αναμένονται να καταπλεύσουν εις Ρόδον 4 αμερικανικά αντιτορπιλλικά.
Τα εν λόγω σκάφη θα παραμείνουν εις Ρόδον επί 24ωρον, εν συνεχεία δε θα αποπλεύσουν δι’ ανοικτήν θάλασσαν.

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΚΙΡΤΗΣΗ; ΔΕΝ ΕΓΝΩΣΘΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΧΩΡΕΙ
Ως πληροφορούμεθα, ο έτερος εκ των εκλεγέντων βουλευτών των Φιλελευθέρων φέρεται ως επιθυμών να αποσκιρτήση από αυτούς και να προσχωρήση εις άλλο κόμμα.
Μέχρις αργά την νύκτα δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθή επισήμως η πληροφορία.

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Κατάπλευσε χθες εις τον λιμένα το γιουγκοσλαβικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Γεντίστβο” με 32 ξένους περιηγητάς.
Εξ άλλου, αύριον αναμένονται να καταπλεύσουν εις την Ρόδον τα τουριστικά ατμόπλοια “Αιγαίον” και “Σεμίραμις” με ξένους περιηγητάς.

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ  ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Την προσεχή Κυριακήν και ώρα 3.30 απογευματινήν θα λάβουν χώραν τα εγκαίνια του νέου αγωνιστικού χώρου του Εθνικού Σταδίου Ρόδου. Ως γνωστόν, ο νέος αγωνιστικός χώρος διηυρύνθη και συνεπληρώθη κατ’ αυτάς, έχει δε ήδη τας προβλεπομένας υπό των Διεθνών κανονισμών διαστάσεις, διά την διεξαγωγήν ποδοσφαιρικών αγώνων Α’ κατηγορίας. Κατά τα εγκαίνια θα λάβη χώρα τουρνουά ποδοσφαιρικόν μεταξύ των καλυτέρων ομάδων της Ρόδου, θα κληθούν δε όπως παραστούν αι Αρχαί του Νομού και της Πόλεως.