Εκδόσεις του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος

Ο Σύλλογος  Προστασίας Περιβάλλοντος Νήσου Ρόδου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Aνάδειξη και Προστασία Αυτοφυούς Άγριας Χλωρίδας της Νήσου Ρόδου”  που εντάχθηκε στο τοπικό πρόγραμμα Προσέγγιση LEADER - ΑΞΟΝΑΣ 4 του  Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007 – 2013» / CLLD LEADER ΠΑΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει δημιουργήσει  

• Οικολογικό χάρτη στα ελληνικά και στα αγγλικά
• Διαφημιστικό φυλλάδιο «Φυσικά οικοσυστήματα –Βιότοποι χλωρίδας & πανίδας» στα ελληνικά και στα αγγλικά
• Λεύκωμα «Φυσικά οικοσυστήματα –Αγριολούλουδα και ορχιδέες της Ρόδου» στα ελληνικά
Έχει αρχίσει ήδη η διανομή του υλικού και έως σήμερα έχουν διανεμηθεί:

• Στο Γραφείο Πληροφοριών των επισκεπτών του Δήμου στην πόλη της Ρόδου  
2.400 φυλλάδια «Φυσικά οικοσυστήματα –Βιότοποι χλωρίδας & πανίδας» και 750 αντίτυπα  του Οικολογικού  χάρτη του νησιού. 

• Σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του νησιού  από ένα αντίτυπο του λευκώματος «Φυσικά οικοσυστήματα –Αγριολούλουδα και Ορχιδέες της Ρόδου» για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης τους.

• Σε φορείς του νησιού έχουν διανεμηθεί για τις ανάγκες των δημοσίων σχέσεών τους αντίτυπα του λευκώματος «Φυσικά οικοσυστήματα –Αγριολούλουδα και Ορχιδέες της Ρόδου».
Η προώθηση του υλικού θα συνεχιστεί όλο το 2018. Οι φορείς και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για το φυλλάδιο ή τον οικολογικό χάρτη μπορούν να επικοινωνούν με το Σύλλογο στο ecorodos1989@gmail.com.