Μπόλικα τα χαρτιά, λίγος ο χρόνος για τους προπονητές

Μία σειρά δικαιολογητικών οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της ΕΠΣΔ, μέχρι τις 6 Ιουνίου, οι προπονητές που δήλωσαν τη συμμετοχή τους στη σχολή κατηγορίας διπλώματος UEFA Β’, η οποία θα λειτουργήσει στη Ρόδο από τις 25 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου. Τις λεπτομέρειες δίνει η ίδια η Ένωση μέσα από την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες:  

  «Με ενημέρωση της ΕΠΟ, οι προπονητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη σχολή UEFA Β’ και έχουν καταθέσει αίτηση έως 25/05/2018 που ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, (1η φάση) στη Ρόδο 25/6-1/7/2018, οφείλουν να αποστείλουν στην ΕΠΣ Δωδεκανήσου το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως τις 6/6/2018, πριν την τελική επιλογή των συμμετεχόντων στη Σχολή από την ΕΠΟ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA B’
1. Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
3. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
5. Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης UEFA C
6. Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
7. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε αναγνωρισμένο σωματείο (προαιρετικά)
8. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον».