Εξόρμηση της αστυνομίας για τη διακίνηση μεταλλικών αντικειμένων

«Εξόρμηση» για την καταπολέμηση του φαινομένου της κλοπής και της παράνομης διακίνησης μεταλλικών αντικειμένων πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες της αστυνομίας στην περιοχή μας σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 100 έλεγχοι, συνελήφθησαν 4 άτομα και βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις!

Ειδικότερα, οι έλεγχοι αυτοί διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., το χρονικό διάστημα από πρωινές ώρες της 29.05.2018 έως απογευματινές ώρες της 31.05.2018 και υλοποιήθηκαν στη βάση εφαρμογής συγκεκριμένου σχεδιασμού, από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Κυκλάδων, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου με στόχο την καταπολέμηση της κλοπής και παράνομης διακίνησης μεταλλικών αντικειμένων. 

Συγκεκριμένα αντικείμενο των αστυνομικών δράσεων ήταν έλεγχοι σε επιχειρήσεις και χώρους συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, διαχείρισης, επεξεργασίας μεταλλικών αντικειμένων (scrap), καθώς και σε οχήματα που μεταφέρουν ανακυκλώσιμα υλικά.

Για τις εξορμήσεις αυτές συγκροτήθηκαν μικτά κλιμάκια ελέγχων αποτελούμενα από 33 αστυνομικούς Υπηρεσιών Τάξης, Τροχαίας και Ασφάλειας, με ανάλογο αριθμό μέσων. Επίσης, σε αυτά τα κλιμάκια συμμετείχαν στελέχη συναρμόδιων φορέων τοπικών Υπηρεσιών. 

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 102 έλεγχοι από τους οποίους:  
66 σε οχήματα
30 σε άτομα
6 σε χώρους-επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις-καταστήματα

Συνελήφθησαν ως ιδιοκτήτες – διαχειριστές χώρων και επιχειρήσεων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών:
α) 2 ημεδαποί στην περιοχή της Α’ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου, 
β) 2 ημεδαποί στην περιοχή της Β’ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου.

Βεβαιώθηκαν συνολικά 13 παραβάσεις σχετικά με τους όρους λειτουργίας χώρων και επιχειρήσεων «scrap».

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμοδίους κατά τόπο Εισαγγελείς και σε βάρος τους κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.