Διαμαρτυρία του συλλόγου υπαλλήλων της Περιφέρειας που υπηρετούν στα Δωδεκάνησα

Την παρέμβαση των βουλευτών της Δωδεκανήσου, ζητά ο σύλλογος υπαλλήλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου των περιφερειακών ενοτήτων Δωδεκανήσου, στο θέμα της εισαγωγής του κριτηρίου της υπηρεσίας στην έδρα της Περιφέρειας ως κριτηρίου επιλογής για τα μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Μετά την αδιαφορία που δείχνει το αρμόδιο υπουργείο να ασχοληθεί με το θέμα, η διοίκηση του συλλόγου αφού επισημαίνει ότι ο νόμος που ισχύει έχει καταστροφικές συνέπειες για τους υπαλλήλους της Π.Ν. Αιγαίου οι οποίοι υπηρετούν στη Ρόδο, επισημαίνει ότι οι κ.κ. Σαντορινιός, Γάκης, Καματερός, Κόσνολας και Κρεμαστινός έχουν πλέον υποχρέωση να παρέμβουν.

Στην επιστολή που τους έστειλε επισημαίνουν τα εξής: «Στις 26/7/2016 με τον Ν.4407/2016 η κυβέρνηση αποφάσισε και διέταξε την εισαγωγή του κριτηρίου της υπηρεσίας στην έδρα της Περιφέρειας ως κριτηρίου επιλογής για τα μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με καταστροφικές συνέπειες για τους υπαλλήλους της Π.Ν. Αιγαίου που υπηρετούν στη Ρόδο. Από τότε, 23 μήνες μετά, σχεδόν κάθε μήνα κάποιος υπουργός ή βουλευτής της κυβέρνησης, μας υπόσχεται την απαλοιφή του κριτηρίου αυτού. 

Ατυχώς από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση έχει σαν τακτική με τα λόγια να χτίζει ανώγια και κατώγια, ώστε να αρμενίζουμε με βάρκα την ελπίδα!  Όμως πλέον ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Εάν η κυβέρνηση ενώ θέλει δεν... προλαβαίνει (πόσο πιθανό είναι άραγε αυτό;) τον λόγο έχουν πλέον οι βουλευτές της Δωδεκανήσου καθώς τα άρθρα 84-88 και 93-107 του Κανονισμού της Βουλής αναφέρουν «Τροπολογίες ή προσθήκες σε υπό ψήφιση νομοσχέδια και προτάσεις νόμου μπορούν να υποβάλουν τόσο οι Υπουργοί όσο και οι Βουλευτές». Άρα ο κάθε βουλευτής της Δωδεκανήσου ξεχωριστά ή όλοι μαζί, μπορούν να καταθέσουν τροπολογία του Ν. 4407/2016, Άρθρο 51 αφαιρώντας τις διαγραμμένες με κόκκινο λέξεις:
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4407/2016 (ΦΕΚ 134/τ.Α ́/27-7-2016) 
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. 

Άρθρο 51 Ρυθμίσεις θεμάτων ΥΠΕΣΔΑ 
γ. Στο τέλος του στοιχείου αα’ της περίπτωσης α ́ της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 (Α ́ 33), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Προκειμένου για τους ΟΤΑ Β ́ βαθμού αποτελούνται από τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Δυστυχώς υφιστάμεθα τις συνέπειες των σφαλμάτων κάποιων πολιτικών ταγών του τόπου μας που  10 χρόνια τώρα κατά συρροή, δεν τολμούν να αντιμετωπίσουν την συστηματική υποβάθμιση της Ρόδου και εν γένει της Δωδεκανήσου καταντώντας την συνειδητά επαρχείο της Σύρου. 
Το δικαίωμα διαμαρτυρίας και αντίστασης απορρέει κατασφαλισμένο από το Σύνταγμα. Ως εργαζόμενοι και ως πολίτες της Δωδεκανήσου έχουμε πλέον πετάξει τα κλειδιά της υπομονής και της ανοχής. Δεν αρκούμαστε... στην ακαδημαϊκή θέαση των αυθαιρεσιών, των διακρίσεων, της αδιαφορίας, των απειλών, κ.λπ.

Κύριοι βουλευτές της Δωδεκανήσου,
Επιτέλους καταθέστε εσείς τη δική σας πρόταση – τροπολογία για τη διόρθωση της προαναφερθείσας διάταξης με την απαλοιφή του κριτηρίου της υπηρεσίας στην έδρα της Περιφέρειας ως κριτηρίου επιλογής μη αιρετών μελών του Υπηρεσιακού, ή  τουλάχιστον, δεδομένης της συνταγματικής πρόνοιας για ανάδειξη της νησιωτικότητας και στήριξης των νησιωτικών περιοχών με κάθε πρόσφορο μέσο όπως είναι η δημιουργία συνθηκών καλής λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών σε αυτές, την πρόνοια να μην ισχύει το κριτήριο αυτό στις νησιωτικές περιφέρειες.

Ακολουθεί σε παράρτημα το ιστορικό διατάξεων που διέπουν τη μέχρι τώρα συγκρότηση του Υ.Σ. (σελίδα 1)
Για τους εργαζόμενους της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι εκπρόσωποί τους:
•    ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ – Πρόεδρος  Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
•    ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ – Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
•    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ – Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
•    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
•    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
•    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
•    ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΡΙΣΤΗΣ – Μέλος του ΣΥΠΝΑΠΕΔ  -  Αιρετός εκπρόσωπος εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Π.Ν.Αι. – Αντιπρόεδρος Γενικού Συμβουλίου  της ΟΣΥΑΠΕ
•    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – Μέλος του ΣΥΠΝΑΠΕΔ  -  Αιρετός εκπρόσωπος εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Π.Ν.Αι. – Πρόεδρος ΣΥΜΗΔΥΔ.