Ακαδημία Καλύμνου: Εφταμελές το νέο Δ.Σ.

Το βράδυ της Τετάρτης έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου διοικητικού σχήματος της Ακαδημίας Καλύμνου το οποίο θα είναι και πάλι εφταμελές και θα συγκροτηθεί σε σώμα εντός των προσεχών ημερών.

Τα μέλη του νέου Δ.Σ. είναι τα εξής: Κουλλιάς Εμμανουήλ, Τρικοίλης Μιχαήλ, Κουτούζης Αντώνιος, Κούρου Καλλιόπη, Τσένας Χρήστος, Κουλουριώτης Νικόλαος, Γιαννικουρής Ιωάννης.

Επίσης, ψηφίστηκαν και τρία αναπληρωματικά μέλη, όλα γυναίκες που θέλουν να προσφέρουν στην προσπάθεια που κάνει ο δραστήριος σύλλογος της Καλύμνου: Μάρθα Καλλιόπη, Ρογαλίδη Κατσοτούρχη Σεβαστή και Βεζυροπούλου Βαρβάρα.