Ημερίδα για την αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη Ρόδο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος» διοργανώνει ημερίδα με θέμα:  «Ανάδειξη Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», διΆ της συνεργάτιδος του ΙΤΥΕ Διόφαντος και πρέσβειρας της δράσης στο Νότιο Αιγαίο, Μουλά Ευαγγελίας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25-06-18 και ώρα 12:00-14:00 στα Εκπαιδευτήρια Ροδίων Παιδεία (Ηλία Βενέζη, Ρόδος).

Σκοπός της ημερίδας είναι:
• η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις διαδικτυακές υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί και εξελίσσονται στο πλαίσιο των έργων του Ψηφιακού Σχολείου,

• η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με τη Δράση «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ»,

• η ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την εποικοδομητική αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και

• η προώθηση καλών Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου.
Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων.

Για τη συμμετοχή στην ημερίδα είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής με τους προσωπικούς κωδικούς των συμμετεχόντων  στο ΠΔΣ, μέχρι την Τετάρτη 20-06-18, στον σύνδεσμο:
http://i-participate.gr/?p=1213

Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός δεν διαθέτει λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, έχει δύο επιλογές. Ή να δημιουργήσει έναν, υποβάλλοντας αίτημα (κάτι που προτείνεται, καθώς για την περαιτέρω συμμετοχή στη δράση θα χρειαστεί), ή να στείλει μήνυμα στο
moulaevang@gmail.com με το ονοματεπώνυμο, τη βαθμίδα εκπαίδευσης που υπηρετεί και το mail επικοινωνίας του.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» του έργου «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.