Έντονη δυσαρέσκεια για τις μετρήσεις της Περιφέρειας

Την έντονη δυσαρέσκειά του προς τον αντιπεριφερειάρχη κ. Θ. Σωτρίλλη, εκφράζει με επιστολή του για το θέμα της ποιότητας του νερού ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΡ κ. Εμμ. Διακομανώλης.

Δεν απάντησε η ΔΕΥΑΡ μέχρι τώρα, λέει ο κ. Διακομανώλης διότι οι μετρήσεις που έγιναν από την Περιφέρεια και έδειξαν ότι το νερό είναι ακατάλληλο, έγιναν σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις και όχι στις δεξαμενές ή στο δίκτυο.

Ειδικότερα, ο κ. Διακομανώλης, αναφέρει για το θέμα τα εξής:
«Κύριε Σωτρίλλη!
Η ΔΕΥΑΡ είναι υπεύθυνη για την ποιότητα του νερού που παραδίδει στους πελάτες της. Η υπευθυνότητά μας φτάνει μέχρι τη διάταξη μέτρησης του Πελάτη μας, δηλαδή μέχρι το υδρόμετρό του. (Κανονισμός Δικτύων ύδρευσης ΑΔΑ: 45Ψ0ΟΡ1Ι-31Ν).

Η Επιχείρησή μας δεν φέρει καμιά ευθύνη για την ποιότητα του νερού μετά από τη διάταξη μέτρησης του πελάτη, ο οποίος χρησιμοποιεί ιδιωτικά δίκτυα και εγκαταστάσεις δικές του (σωληνώσεις, δεξαμενές, κρουνούς, βρύσες, πιεστικά κ.λπ.).

Τα δείγματα τα οποία αναλύσατε μέχρι τώρα και τα αποτελέσματα τα οποία βρέθηκαν «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ», αφορούν σημεία δειγματοληψίας από ιδιωτικές εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν έχουμε καμιά ευθύνη και αυτός ήταν ο λόγος της μη απάντησή μας, αφού έπρεπε να γνωρίζετε μέχρι πού φτάνει η δική μας ευθύνη και αρμοδιότητα.

Κανένα δε από αυτά τα δείγματα δεν έχει επιβεβαιωθεί εκ μέρους σας με επαναληπτικές αναλύσεις, διότι ένα δείγμα δεν μπορεί να δώσει ασφαλή και αληθή συμπεράσματα “Μη κανονικότητας”.

Εκφράζουμε ένα υπηρεσιακό “παράπονο”, αφού μαθαίνουμε πρώτα το περιεχόμενο των επιστολών σας, από τις εφημερίδες και μετά λαμβάνουμε τα έγγραφά σας και τα οποία δεν μας αφορούν.

Αισθανόμαστε ότι υποβαθμίζετε το έργο μας και το κύρος της ΔΕΥΑΡ.
Θα σας παρακαλούσαμε και σας προτρέπουμε να εξακολουθήσετε τη δειγματοληψία στο πόσιμο νερό, ακόμα με εντατικότερους ρυθμούς στο Νησί της Ρόδου, να επιλέγετε εσείς τα σημεία δειγματοληψίας, αλλά να είναι είτε από δεξαμενές μας, είτε από τα δίκτυά μας αλλά πριν τη διάταξη μέτρησης.

Ιστορικά και στατιστικά είμαστε ικανοποιημένοι και υπερήφανοι για τα αποτελέσματά μας, γιατί εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε όλοι, αφού δεν παρουσιάστηκε κανένα κρούσμα στην υγεία του κόσμου που να οφείλεται στην ποιότητα του πόσιμου νερού. Τα καλά αποτελέσματα προέρχονται από την επιστημονική δουλειά που τα στελέχη της επιχείρησης κάνουν και όχι από εξωγενείς της Επιχείρησης παράγοντες.

Σας ενημερώνουμε πάντως ότι οι ενέργειές μας, σε περίπτωση που βρεθεί “Μη Κανονική” ένδειξη, την αξιολογούμε, επαναλαμβάνουμε τις μετρήσεις μας και αν επιβεβαιωθεί η “μη κανονικότητα” η πηγή προέλευσής της, τίθεται αμέσως εκτός συστήματος υδροδότησης.

Η χορήγηση νερού για οικιακή χρήση και όχι για ανθρώπινη κατανάλωση, λόγω υφαλμύρωσης υπήρξε μόνο για περιορισμένη περιοχή της Νότιας Ρόδου και ήταν συνειδητή επιλογή. Επί του θέματος αυτού αναμένουμε την απάντησή σας σε σχετικό έγγραφο, το οποίο σας αποστείλαμε, (έγγρ4αφο Αριθμ. Πρωτ. 8054/6-07-2018).

Εάν και στο μέλλον οι αναλύσεις σας αφορούν μείγματα από εγκαταστάσεις πελατών, μη υπευθυνότητας της ΔΕΥΑΡ, δεν θα τα λαμβάνουμε υπόψη μας και θα εξακολουθήσουμε να μην απαντούμε!

Είμαστε στη διάθεσή  σας να συνεργαστούμε, να απαντήσουμε για θέματα δικής μας αρμοδιότητας και ευθύνης ακόμα και να βοηθήσουμε και άλλα νησιά που δεν διαθέτουν Μικροβιολογικά και Χημικά εργαστήρια για τις αναλύσεις του νερού τους, αν παραστεί ανάγκη, όπως κατά καιρούς πράξαμε!

Με εκτίμηση
Ο Γενικός Διευθυντής
Εμμανουήλ Νικ. Διακομανώλης
Δ/χος Μηχ/γος Μηχανικός MSc».