Υποχρεωτική αλλαγή ηγεσίας στο ΤΟΔ

Νέα δεδομένα διαμορφώνει το Σύστημα Διαιτησίας Ποδοσφαίρου περιόδου 2018-2019, καθώς του Τοπικού Οργάνου Διαιτησίας δεν μπορεί να προΐσταται πλέον μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣΔ, αλλά πιστοποιημένος μη εν ενεργεία διαιτητής υψηλού κύρους. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του κανονισμού αναφέρει τα ακόλουθα:   

 «Στις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων με απόφαση του ΔΣ της Ένωσης διορίζεται τριμελής (3) τοπική επιτροπή διαιτησίας που αποτελείται από έναν Πρόεδρο, έναν αναπληρωτή πρόεδρο και ένα μέλος. Όλα τα μέλη της τοπικής επιτροπής διαιτησίας είναι πρώην διαιτητές, υψηλού κύρους που έχουν πιστοποιηθεί από την ΚΕΔ και τουλάχιστον ο Πρόεδρος διαθέτει απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.

Μόνο σε περίπτωση έλλειψης πιστοποιημένων διαιτητών, είναι δυνατό να ορίζονται μη πιστοποιημένοι πρώην διαιτητές υψηλού κύρους οι οποίοι διαθέτουν απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής. Το ανώτατο όριο ηλικίας τους αποφασίζεται από την ΕΕ της ΕΠΣ».

Ως εκ τούτου, η Ε.Ε. της  Ένωσης οφείλει να προχωρήσει στην αντικατάσταση του Θεοφάνη Πελλού και να αναθέσει την προεδρία του ΤΟΔ σε διαιτητή. 

Δεν αποκλείεται η αλλαγή να ενταχθεί στο πλαίσιο μίας ευρύτερης αναδιάρθρωσης της Εκτελεστικής Επιτροπής και των επιτροπών της  Ένωσης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν, πως για τη σύνθεση του Τοπικού Οργάνου Διαιτησίας, τα πάντα είναι ανοιχτά.