Λεξιστορείν: Νίπτω τας χείρας μου!

Η συγκεκριμένη φράση με τη σημασία «αρνούμαι κάθε ευθύνη» προέρχεται από τον Πόντιο Πιλάτο, όταν παρέδωσε τον Ιησού για σταύρωση.

Το ρήμα αποτελεί παράλληλο τύπο του ρήματος νίζω κι επακριβώς σημαίνει «καθαρίζω το πρόσωπο και τα χέρια» (κι όχι ολόκληρο το σώμα).

Σήμερα στη γλώσσα μας υπάρχουν και τα συνώνυμα ρήματα πλύνω-πλένω  και λούζω-λούω με λεπτές σημασιολογικές διαφορές από το ρήμα νίβω.

Συγκεκριμένα το ρήμα πλύνω σημαίνει «καθαρίζω  υφάσματα και ρούχα» ενώ το λούζω «καθαρίζω ολόκληρο το σώμα μου».