Κατασκευή διαμερισμάτων στο Καστελόριζο

Στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό και των καταβαλλόμενων προσπαθειών για καλύτερη παροχή υπηρεσιών, ολοκληρώθηκε η κατασκευή 4 διαμερισμάτων στη νήσο Μεγίστη. Συνεχίζεται ο προγραμματισμός και η υλοποίηση δράσεων, για την κάλυψη των οικογενειακών αναγκών του προσωπικού μας, έτσι ώστε αυτό να μείνει απερίσπαστο και με υψηλό ηθικό στην εκτέλεση της αποστολής του.