Ροδιακά επιτεύγματα θα εκτεθούν στην Έκθεση Θεσσαλονίκης

ΘΑ ΕΚΤΕΘΟΥΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΡΟΔΙΑΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ποίαι Ροδιακαί Επιχειρήσεις θα μετάσχουν

Ροδίτικα κεντήματα, υφάσματα, αρώματα, κοσμήματα, καθώς και κεραμουργικά είδη, τάπητες, γλυκά και κομπόστες, ό,τι τελειότερο έχει να παρουσιάση η βιομηχανία και βιοτεχνία του τόπου μας, θα παρουσιασθούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εφέτος. Σε ειδικό περίπτερο, οι ροδιακές επιχειρήσεις-δυστυχώς όχι όλες, με την επωνυμία “Περίπτερο Ρόδου”, θα δώσουν το παρόν της Δωδεκανήσου στην μεγάλη Ελληνική Έκθεσι του Βορρά.

* * *

Η Έκθεση, όπως είναι ήδη γνωστόν, θα λειτουργήση στην πόλη του Αγίου Δημητρίου από την 7ην μέχρι της 28ης Σεπτεμβρίου, είναι δε η 23η περίοδος λειτουργίας της Στερεάς Ελλάς, Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Θράκη, νησιά, όλα τα διαμερίσματα θα εκπροσωπηθούν σ’ αυτήν. Και όσοι θα έχουν την ευτυχία να την επισκεφθούν, θα δουν τα αντιπροσωπευτικώτερα δείγματα της Ελληνικής προόδου σε όλους τους τομείς.

Η Ρόδος, σύμφωνα με την δήλωσιν συμμετοχής, έχει ενοικιάσει ένα περίπτερο αντί 40.000 δραχμών, θα παρουσιάσουν δε εκθέματά τους οι εξής επιχειρήσεις:

1) Αρχιμίδης Αραπούδης: κεντήματα και υφάσματα. 2) Αρωματοποιΐα “Το Ρόδον της Ρόδου”: είδη αρωματοποιΐας. 3) Κεραμουργία Ίκαρος: είδη κεραμουργίας. 4) Γεώργιος Σταυριανάκης: κοσμήματα. 5) Σάββας Διακονικόλας κοσμήματα. 6) Μιχαήλ Λουϊζίδης κοσμήματα. 7) Χαράλαμπος Κασαπίδης κοσμήματα. 8) Δημήτριος Σταματάς τάπητες. 9) Γεώργιος Κουρεμένος “Ροδίτισσα” γλυκά και κομπόστες.

* * *
Βέβαια σημειώνονται και αρκετές απουσίες, καλών Ροδιακών επιχειρήσεων, απ’ τον κατάλογο. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι το Ροδιακό περίπτερο θάναι λιγώτερο ωραίο. Και είθε το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων που μετέχουν, να προωθήση αργότερα εφέτος την ιδέα οργανώσεως μιας Διεθνούς Εκθέσεως και στην Ρόδο στον Ελληνικό νότο.

Γ. ΜΑΡΤΙΝΗΣ

ΑΠΕΒΙΩΣΕ 57ΕΤΗΣ ΕΚ ΣΥΓΚΟΠΗΣ ΕΞΩΘΙ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΦΩΤΑΚΗ
Χθες μην 12ην μεσημβρινήν ο Ζωγράφου Παύλος του Αντωνίου ετών 57 απεβίωσε εκ καρδιακής συγκοπής έξωθι του Φαρμακείου του κ. Φωτάκη εις Νέαν Αγορά.
Ούτος μετεφέρθη εις το κρατικόν νοσοκομείον όπου και διεπιστώθη ο θάνατός του.

ΕΙΣ 4.000 ΤΕΤΡΑΓ. ΜΕΤΡΑ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΠΗΤΩΝ ΡΟΔΟΥ
Χθες την πρωΐαν συνειργάσθησαν μετά του προέδρου και του διευθυντού της ΕΓΣΔ, του προϊσταμένου του Εποπτικού Συμβουλίου και του επιθεωρητού Συνεταιρισμών οι από τινών ημερών ευρισκόμενοι ενταύθα αντιπρόσωποι της Εταιρείας ΕΒΑ κα και κ. Βοργίδη, οίτινες δυνάμει συμβάσεως μετά της ΕΓΣΔ έχουν αναλάβει την πώλησιν των ταπήτων αυτής εις Αθήνας και Πειραιά εις το επί τούτο μεμισθωμένον κατάστημα της ΑΤΕ (Εδουάρδου Λώ 19, Αθήνας) και συνεζήτησαν μετά του τεχνίτου ταπητουργού κ. Καπνουλλά το θέμα της κατασκευής ταπήτων της ΕΓΣΔ από πλευράς τεχνικής, χρωματισμών σχεδίων κ.λπ. εις τρόπον ώστε, όλη η παραγωγή ταπήτων, υπολογιζομένα εις 4.000 τετραγωνικά μέτρα να διατίθεται ολοσχερώς επ’ ωφελεία των εργαζομένων αγροτονεανίδων Ρόδου.

ΣΥΝΕΚΡΟΥΣΘΗΣΑΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ΡΟΔΙΝΙ ΑΛΛ’ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΖΗΜΙΑΣ
Εμηνύθησαν οι Θαρρενός Διακογεωργίου και Νικόλαος Τσαμουράκης, διότι οδηγούντες ο πρώτος αυτοκίνητον ταξί, ο δε δεύτερος φορτηγόν αυτοκίνητον, συνεκρούσθησαν εις την μετά το Ροδίνι στροφήν με αποτέλεσμα να υποστούν ζημίας αμφότερα τα οχήματα. Επίσης εμηνύθη ο Μιχαήλ Ατσικνούδας, διότι οδηγών λεωφορείον του ΡΟΔΑ, λόγω μη τηρήσεως των κανόνων πορείας, παρά την Πύλην Ελευθερίας προσέκρουσεν επί επιβατικού αυτοκινήτου οδηγουμένου υπό του Παναγιώτου Μονεμβασίτη, προκαλέσας ελαφράς ζημίας.