Λεξιστορείν: Έχει μνήμη  ελέφαντα!

Η λέξη  ελέφαντας προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ελέφας (γενική ελέφαντος).

Η λέξη πέρασε μέσω της λατινικής σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλ. elephant, γαλλ. éléphant κλπ.).

Είναι ζώο με ιδιαίτερα ανεπτυγμένη μνήμη που τον βοηθά στο να θυμάται τις  περιοχές με βλάστηση και να μπορεί έτσι εύκολα να εξασφαλίζει την τροφή του.

Για το λόγο αυτό, όταν αναφερόμαστε σε κάποιο άτομο με δυνατή μνήμη, αναφέρουμε τη φράση «μνήμη ελέφαντα».