Εκτεταμένη φοροδιαφυγή από μικρομεσαία ξενοδοχεία

Όποια πέτρα και αν σηκώσει, όποια νέα μεθοδολογία ελέγχων ακολουθήσει και γενικότερα όπου στοχεύσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντοπίζει τεράστια φοροδιαφυγή. Σειρά αυτή τη φορά είχαν τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα.

Η φορολογική διοίκηση αποφάσισε να ελέγξει εάν δηλώνονται τα έσοδα για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Booking.

Η στόχευση βασίστηκε στα στοιχεία του συστήματος VIES (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες)    κατά τις χρήσεις 2015 και 2016 και συγκεκριμένα στις προμήθειες που χρέωσε η εταιρεία Βοοκing σε ελληνικές επιχειρήσεις-καταλύματα για τις κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας.

Από τις χρεώσεις αυτές υπολογίστηκαν κατ’ εκτίμηση τα έσοδα των τουριστικών καταλυμάτων από τις κρατήσεις και συγκρίθηκαν με τα έσοδα που οι επιχειρήσεις αυτές δήλωσαν γιατ ις ίδες περιόδους.

Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωση ερευνήθηκαν πάνω από 17.000 επιχειρήσεις - τουριστικά καταλύματα σε όλους τους νομούς της χώρας. Από τα σχετικά στοιχεία προέκυψαν σε όλη τη χώρα (Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Χαλκιδική, Σποράδες, Κρήτη και Πελοπόννησο) πάνω από 1.000 επιχειρήσεις κατ’ έτος, με κατ’ αρχήν διαφορές μεταξύ των εκτιμώμενων και των δηλωθέντων εσόδων. Από αυτές, για περίπου 90 επιχειρήσεις προέκυψαν διαφορές ακαθαρίστων εσόδων άνω των 50.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή για επιτόπιο έλεγχο.

Από τους ελέγχους που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα σε περίπου 40 επιχειρήσεις τα έσοδα που απέκρυψαν ανέρχονται σε 3.000.000 ευρώ, ενώ για 20 από αυτές διαπιστώθηκαν παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα και για το 2018. Με την ολοκλήρωση του επιειρησιακού σχεδίου στο σύνολο των 90 στοχευμένων επιχειρήσεων, η συνολική αποκρυβείσα ύλη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της στόχευσης για τις χρήσεις 2015 έως και 2017, αναμένεται να ξεπεράσει τα 8.000.000 ευρώ.

Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που εμφανίζουν κατ’ αρχήν αποκλίσεις δρομολογείται η διαδικασία ελέγχου από τις ΔΟΥ.
Οι επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν δεν ανήκουν στα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, αλλά αποτελούν ως επί το πλείστον μικρού ή μεσαίου μεγέθους μονάδες, με υψηλό έως μεσαίο ωστόσο κόστος διαμονής.