Λεξιστορείν: Καλό βράδυ!

Η λέξη βράδυ δηλώνει το χρονικό διάστημα μετά τη δύση του ήλιου κι ως τα μεσάνυχτα.

Αποτελεί ουσιαστικοποιημένο  ουδέτερο  του αρχαίου  επιθέτου  βραδύς = ο αργός.

Η σημασιολογική εξέλιξη της λέξης είναι προφανής, δεδομένου ότι το βράδυ φανερώνει το τέλος της ημέρας, αυτό που έρχεται αργά, που αργοπορεί,  το καθυστερημένο, το όψιμο.