Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ πρέπει να επανέλθουν στα νησιά

Με βασικό θέμα την αναγκαιότητα επαναφοράς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, πρόκειται να συνεδριάσει την προσεχή Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου, το διοικητικό συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου.

Η συνεδρίαση θα γίνει στο ξενοδοχείο “Τιτάνια” στην Αθήνα και τα θέματα που θα συζητηθούν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:


ΘΕΜΑ 1ο:  Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ. της τακτικής συνεδρίασης της 10ης/05/2018 και της έκτακτης συνεδρίασης της 5ης/09/2018


ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.


ΘΕΜΑ 3ο:  Διοργάνωση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης μελών ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου έτους 2018.


ΘΕΜΑ 4ο:  Διοργάνωση ακτοπλοϊκού συνεδρίου στη Σύρο.


ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο έξι (6) νέων φορτηγών πυροσβεστικών οχημάτων από την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.


ΘΕΜΑ 6ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος κου Διακομιχάλη Δημήτρη  Δημοτικού Συμβούλου Καλύμνου, σχετικά με την επιστροφή συντελεστών ΦΠΑ στο παλαιό καθεστώς.


ΘΕΜΑ 7ο:   Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών δικηγορικών γραφείων για την υποστήριξη της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στο θέμα της διεκδίκησης μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και της αναστολής της υποχρέωσης αύξησης του ΦΠΑ για τα νησιά του Ν.Α. για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.


ΘΕΜΑ 8ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκπόνηση έρευνας – μελέτης για την επίπτωση της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο εισόδημα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.


ΘΕΜΑ 9ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Δήμου Τήνου σχετικά με την αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών 2019.


ΘΕΜΑ 10ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων Δήμου Σερίφου, σχετικά με α) τη λειτουργία των Λιμενικών Ταμείων και β) το χωροταξικό των ΑΠΕ.


ΘΕΜΑ 11ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Δήμου Μήλου σχετικά με τα παραδοσιακά αλιευτικά σκάφη.


ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και του Περιφερειακού Φυτωρίου Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.


ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και του ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς Α.Ε.


ΘΕΜΑ 14ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγκεκριμένου αιτήματος για την  πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.


ΘΕΜΑ 15ο: Ενημέρωση από συνεργάτη της ΕΕΤΑΑ σχετικά με το έργο με τίτλο:
«Λειτουργία Δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020», το οποίο υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ.


ΘΕΜΑ 16ο:  Αιτήματα φορέων για την προμήθεια εκδόσεων και ειδικότερα:
Α) της έκδοσης του ποιητικού λόγου για τον πολιούχο της Ρόδου Άγιο Κωνσταντίνο το Νοεομάρτυρα, τον Υδραίο.


Β) της έκδοσης ‘’Ελεύθερα Δωδεκάνησα’’ του Γεωργίου Μαλωίνα.


Γ) της έκδοσης του ΚΗ΄ τόμου των «Δωδεκανησιακών Χρονικών» της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου


ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση συνεργασίας με την υπηρεσία Μεσαιωνικής Πόλης Δήμου Ρόδου  για την εκπόνηση μελέτης – συντήρησης γραφείων Τοπικού Παραρτήματος Δωδεκανήσου της ΠΕΔ.


ΘΕΜΑ 18ο: Αίτημα στήριξης και συνδιοργάνωσης του μουσικού έργου ‘’Θεοφάνης ο  Έλληνας’’ σε εκδήλωση στη Σύρο, στις 12/10/2018.


ΘΕΜΑ 19ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άρθρο της βρετανικής εφημερίδας ‘’GUARDIAN’’ με τίτλο: ‘’Στο έλεος του Θεού οι τουρίστες στην Ελλάδα’’.


ΘΕΜΑ 20ο: Επικύρωση αποφάσεων προέδρου Π.Ε.Δ. με αριθμό 44 - 91 /2018.