Λεξιστορείν: Το ένστικτο!

Ως  ένστικτο χαρακτηρίζουμε την έμφυτη τάση ή ικανότητα του ανθρώπου να ενεργεί ή να αντιδρά αυθόρμητα, χωρίς  τη  συμμετοχή της νόησης ή της βούλησης του.

Προέρχεται από τη  λατινική λέξη  instinctus = παρακινημένος, διεγερμένος, η οποία όμως παράγεται από το αρχαιελληνικό ρήμα στίζω που σημαίνει «χαράζω, στιγματίζω».

Άρα το ένστικτο ( εν + στίζω) είναι η έμφυτη παρόρμηση του ανθρώπου, η οποία έχει «χαραχθεί» μέσα του και παραμένει αναλλοίωτη.