Λεξιστορείν: Ο βίος και η ζωή!

Πρόκειται για δύο λέξεις που σήμερα τις θεωρούμε ταυτόσημες.

Όπως όμως μας πληροφορεί ο Αμμώνιος στο Λεξικό του έχουν μια ουσιώδη διαφορά.

Η λέξη βίος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τα  λογικά ζώα (εννοώντας φυσικά τον άνθρωπο) ενώ η ζωή και για τους ανθρώπους και για τα άλογα ζώα.

Γι’ αυτό κι ο Αριστοτέλης όρισε την έννοια βίο ως εξής: «βίος είναι η λογική ζωή».