Λεξιστορείν: Πιάστηκε επ΄αυτοφώρω!

Η έκφραση  «επ΄ αυτοφώρω» σημαίνει «την ίδια στιγμή του αδικήματος» (π.χ. συνελήφθη επ’  αυτοφώρω να κλέβει).

Η λέξη προέρχεται από το επίθετο της αρχαίας ελληνικής αυτόφωρος = ο πιασμένος πάνω στην πράξη, σύνθετη από το αυτός (= ο ίδιος) και φωρ - φωρός (= ο κλέφτης).

Είχε την αρχική σημασία «ο κλέφτης που αποκαλύπτεται ο ίδιος, από μόνος του», για να καταλήξει στην γενικότερη  σημασία «αυτός που αποκαλύπτεται  την  ώρα του  αδικήματος».